Medewerkersenquêtes: voorkeuren arbeidsvoorwaarden

ME-VOORKEUREN-ARBEIDSVOORWAARDEN.pngMet deze vragenlijst kunt u – bijvoorbeeld voorafgaand aan de onderhandelingen – aan medewerkers vragen wat zij belangrijk vinden ten aanzien van arbeidsvoor-waarden. Het is een manier om medewerkers meer te betrekken bij het onderhandelingsproces en als werkgever beter te weten wat medewerkers ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden belangrijk vinden. 

Vijf voorbeeldvragen     

• Hoe tevreden ben je met je huidige arbeidsvoorwaarden? […]

• Bij het afsluiten van een cao moeten er altijd keuzes worden gemaakt. Wat zijn voor jou de twee belangrijkste onderwerpen waarover in de nieuwe cao afspraken moeten worden gemaakt?  (kruis maximaal 2 onderwerpen aan) […]

• Ruimte in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling: Ben je voorstander van een arbeidsvoorwaardenpakket dat: […]

• Hoe wil je het liefst worden beloond? […]

• Ik zou graag het volgende onderwerp agenderen: [...] 

Uiteraard kan deze vragenlijst worden uitgebreid met een of meerdere HR-thema’s die actueel zijn in de organisatie.