Medewerkersenquêtes: HR-thema naar keuze

ME-THEMA-NAAR-KEUZE.png

Maatwerk is vanzelfsprekend - enquetes afhankelijk van uw vraag en situatie.
We hebben u op deze pagina's laten proeven van diverse vragenlijsten die u als werkgever aan uw medewerkers kunt voorleggen.

Welk HR-thema ook actueel is in uw organisatie, steeds geldt:
• U bepaalt het doel van het onderzoek
• U bepaalt wie bij het onderzoek worden betrokken (AWVN adviseert)
• U bepaalt de thema’s in de vragenlijst (AWVN adviseert over thema’s en over vragen)
• U bepaalt over welke groepen u wilt rapporteren (AWVN adviseert)
• AWVN verwerkt en rapporteert
• U bepaalt wat u met de resultaten wilt doen (AWVN adviseert over inhoudelijke oplossingen, het proces en diverse dialoogvormen)
• U voert het plan uit (AWVN adviseert).

Meer weten over de medewerkersenquêtes van AWVN?
Neemt u dan contact op met uw AWVN-adviseur of met de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl of 070 850 86 05.