Medewerkersenquêtes: medewerkersbetrokkenheid

ME-MEDEWERKERSBETROKKENHEID.pngSteeds meer organisaties hebben aandacht voor de betrokkenheid van hun medewerkers bij het werk en de organisatie. Met deze vragenlijst krijgt u inzicht in hoe uw medewerkers aankijken tegen hun werk, het management, de cultuur, de organisatie en hun arbeidsvoorwaarden. 

Vijf voorbeeldvragen

Betekenis van het werk
• Ik ervaar mijn werk als zinvol […]
• Het werk is goed georganiseerd […]

Werk en welbevinden
• Ik heb plezier in het werk […]
• Ik heb voldoende invloed op de manier waarop ik mijn werk uitvoer […]

Arbeidsomstandigheden en gezondheid
• Mijn collega’s en ik spreken elkaar aan op onveilig gedrag […]

Naast vragen over de betekenis van het werk, werk en welbevinden en arbeidsomstandigheden en gezondheid, zijn in dit onderzoek vragen opgenomen over dialoog, leiderschap en inzetbaarheid.