Medewerkersenquêtes: PKB

ME-PKB.pngBij veel organisaties is het invoeren van een keuzesysteem voor een deel van de arbeidsvoorwaarden een actueel vraagstuk. De derde generatie keuzesystemen is in opkomst: persoonlijke budgetten en total-cashsystemen.
Met deze vragenlijst kunt u als werkgever onder meer onderzoeken of medewerkers invoering van een persoonlijk keuzebudget aantrekkelijk vinden en voor welke doelen zij dit budget willen gebruiken.

Vijf voorbeeldvragen

• Hoe belangrijk vind je het dat binnen de arbeidsvoorwaarden bij onze organisatie mogelijkheden komen om als medewerker individuele keuzes te maken? […]

• Als er een Persoonlijk keuzebudget zou zijn bij onze organisatie zou je daar dan gebruik van maken? […]

• Als er een Persoonlijk keuzebudget zou worden ingevoerd, zou je dat dan waarderen? […]

• Als je gebruik van het Persoonlijk keuzebudget zou maken, hoe vaak zou je dan willen kiezen? […]

• Als ik een deel van mijn arbeidsvoorwaarden in zou kunnen zetten voor andere doelen, dan zou ik dit besteden aan: […]