Medewerkersenquêtes: HNW

ME-HNW.pngHoe meer draagvlak voor deze manier van werken in de organisatie, des te beter Het Nieuwe Werken (HNW) werkt. Is uw organisatie toe aan de stap naar HNW, een stap verder in HNW of een evaluatie van de overstap naar deze andere manier van werken?
Met de vragenlijst Het Nieuwe Werken kunt u medewerkers naar hun verwachtingen en mening vragen. Of hen vragen mee te denken over mogelijke oplossingen en verbeteringen.

Vijf voorbeeldvragen

• Beleving: voor mij is HNW een positieve verandering […]

• Beleving: in mijn functie is HNW onmogelijk […]

• Organisatorisch: het is mij duidelijk welke ICT-faciliteiten beschikbaar worden gesteld om volgens HNW te werken […]

• Effect: door HNW ben ik minder gaan reizen […]

• Eigen verantwoordelijkheid: ik zal mij actiever op moeten stellen om contact te onderhouden met mijn collega’s […]