Medewerkersenquêtes: duurzame inzetbaarheid

ME-DI.pngDe AWVN-aanpak duurzame inzetbaarheid kijkt vanuit twee perspectieven: dat van de organisatie en dat van de medewerker. Door deze perspectieven met elkaar te verbinden, blijven uw organisatie en uw medewerkers fit, ook in de toekomst. Aansluitend bij de AWVN-visie op duurzame inzetbaarheid bevat deze vragenlijst vragen over:
- vitaliteit, gezondheid en motivatie van de medewerker
- stijl van leidinggeven
- flexibiliteit, productiviteit en bemensing van de organisatie.

Vijf voorbeeldvragen

Vitaliteit, gezondheid en motivatie van de medewerker
• Ik zie kansen om in het werk te ontwikkelen […]
• Ik voel mij fit genoeg om de komende jaren te voldoen aan de eisen die het werk stelt […]

Stijl van leidinggeven
• Ik ben tevreden over de periodieke evaluatie van mijn werkprestaties met mijn leidinggevende […]
• Mijn leidinggevende stimuleert mij mezelf te ontwikkelen […]

Flexibiliteit, productiviteit en bemensing
• Ik zie verbetermogelijkheden in de flexibiliteit wanneer wij
(max. 3 onderwerpen aankruisen):
o beter inspelen op de wensen van klanten
o beter inspelen op trends en ontwikkelingen
o beter inspelen op pieken en dalen in het werk
o meer bij elkaar invallen bij piekdrukte
o besluiten lager in de organisatie nemen
o meer samenwerken
o anders, namelijk…. (open vraag)