Vraag het uw medewerkers!

Een relatief eenvoudige manier om meningen van medewerkers op te halen, is de medewerkersenquête.

AWVN adviseert en ondersteunt werkgevers bij het kiezen van de voor hun doel meest geschikte vragen(lijst), het verwerken van de resultaten in een rapportage, de presentatie hiervan aan directie /MT en communicatie hierover naar de medewerkers. 

Op de volgende pagina’s vindt u een kleine proeverij van vragen over de verschillende thema’s.

Menukaart medewerkersenquêtes

ME-DI.pngME-VOORKEUREN-ARBEIDSVOORWAARDEN.pngME-PKB.png
ME-PENSIOEN.pngME-HNW.pngME-ROOSTERS.png
ME-TALENTMANAGEMENT.pngME-MEDEWERKERSBETROKKENHEID.pngME-THEMA-NAAR-KEUZE.png


Meer weten over de medewerkersenquêtes van AWVN?
Neemt contact op met uw AWVN-adviseur of met de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl, 070 850 86 05.

Praktijkvoorbeeld

AWVN heeft met DB Cargo Nederland NV een maatwerkvragenlijst over duurzame inzetbaarheid gemaakt. Er waren o.a. vragen over hoe medewerkers over de huidige ontziemaatregelen denken en welke oplossingen zij zien om de vitaliteit van de organisatie te verbeteren. De uitkomsten bevestigden DB Cargo in de ambitie om werk te maken van duurzame inzetbaarheid en verbeteringen aan te brengen in de capaciteitsplanning. Edwin Helwerda, adviseur Arbeidsvoorwaarden van DB Cargo: 'We waren blij dat AWVN zo snel deze enquête kon ontwikkelen, uitsturen en analyseren. Het leverde ons heldere inzichten op voor de onderhandelingen en de verdere stappen die we willen zetten.'