Arbeidsverhoudingen

Als de arbeidsverhoudingen binnen een organisatie niet optimaal zijn, heeft dat gevolgen voor het realiseren van de doelstellingen. Het is lastiger om veranderingen door te voeren en draagvlak hiervoor te vinden. De kwaliteit en intensiteit van de dialoog tussen management, medewerkers, OR en vakbonden is onvoldoende om tot gedragen, innovatieve oplossingen te komen. Zijn de arbeidsverhoudingen daarentegen op orde, dan wordt er met plezier gewerkt en krijgt de productiviteit vleugels. Een constructief bedrijfsklimaat is een bron van rendement - voor interne én externe stakeholders.   

Constructieve arbeidsverhoudingen ontstaan niet vanzelf. AWVN adviseert over het creëren van een positief en productief bedrijfsklimaat, waarin - betrokken - leiders en werkgevers, (lijn)managers en medewerkers centraal staan. De ontwikkeling van organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden kan alleen succesvol verlopen in een positief bedrijfsklimaat met constructieve arbeidsverhoudingen. AWVN betrekt in haar advisering daarom altijd de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. HR-instrumenten kunnen immers nog zo mooi zijn, de doeltreffendheid ervan staat of valt met de dialoog hierover tussen de belangrijkste stakeholders.

Informatie over arbeidsverhoudingen 

Advisering AWVN arbeidsverhoudingen 

• Modernisering arbeidsverhoudingen
• Effectieve communicatie voor leidinggevenden
• Werken aan draagvlak: focusgroepen
​• Mijn team is succesvol
• Large Scale Intervention
• Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
• Medezeggenschap
• Onderhandelen
• Mediation​

Praktijkvoorbeelden

Denso Europe b.v. Focusgroepen: werken aan draagvlak voor organisatiewijziging
Movares  Via modernisering cao-proces naar volwassen arbeidsrelaties
Tata Steel Nederland 
Cao-proces: winst op arbeidsverhoudingen
SVZ International B.V.  Sociaal plan met oog voor belangen werknemers 
CurTec Nederland b.v.  Concurrentie pareren en blijven groeien  
Altajo b.v.  Continuïteit en kostenbesparing met eigen cao