Optimale roosters voor werknemer en bedrijf

Farmaceutisch bedrijf MSD zocht mogelijkheden om bestaande productielijnen efficiënter te benutten en tegelijkertijd oog te hebben voor de gezondheid en de sociale context van werknemers.

AWVN bood ondersteuning bij diverse roosterverandertrajecten en bij het opstellen van een checklist roosterkenmerken.


Vraagstuk

Als producent van onder andere specialistische geneesmiddelen heeft farmaceutisch bedrijf MSD relatief veel productielijnen. De vraag naar die geneesmiddelen kan bovendien in korte tijd sterk toenemen of juist afnemen. Alle reden om blijvende aandacht te hebben voor een zo efficiënt en flexibel mogelijke inrichting van de productielijnen, zegt Marij van Onzenoort, executive director human resources bij MSD. ‘Op onze vestiging in Haarlem zagen wij mogelijkheden om mensen en techniek flexibeler in te zetten.’ Door de komst van twee nieuwe vestigingen zocht de organisatie bovendien naar optimale integratie, waarbij de werkwijze in Haarlem niet bij voorbaat het uitgangspunt was.

Oplossing

AWVN ondersteunde MSD de afgelopen jaren bij diverse roosterveranderingstrajecten, vertelt Peter Vos, adviseur arbeidstijdmanagement. ‘MSD kiest daarbij voor een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van management, middenkader, werkvloer, OR en roostermakers. Zij kijken vanaf de basis naar een rooster: wat is het bedrijfsbelang, wat zijn de wensen van de werknemers, hoe lossen we bepaalde problemen op? Door die intensieve voorbereiding wordt een roosterverandering in feite een hamerstuk op de OR-tafel.’
AWVN ondersteunde en adviseerde de werkgroep en ontwierp daarnaast in samenspraak met de vakbonden een checklist roosterkenmerken. Die helpt om bij het ontwerpen van een rooster oog te hebben voor de gezondheid en de sociale context van werknemers, bijvoorbeeld door het aantal nachtdiensten zo beperkt mogelijk te houden. ‘Met name werknemers die in ploegendienst werken, hebben niet altijd genoeg aandacht voor hun eigen gezondheid’, zegt Vos. ‘Daarnaast zie je dat een nieuw rooster vaak bij voorbaat weerstand oproept, omdat het mensen raakt in hun sociale leven. Een rooster heeft gevolgen voor de huisgenoten van een werknemer. Daar moet je oog voor hebben.’

Resultaat

De roosterchecklist ligt inmiddels standaard op tafel in begin- en eindfase van een roosterveranderingstraject, vertelt Marij van Onzenoort. ‘We zijn er heel tevreden over. We kunnen zo de optimale balans vinden tussen bedrijfsbelang en de gezondheid van de werknemer.’ Ook over de verdere dienstverlening van AWVN is ze tevreden. ‘Consultancy valt of staat met de klik die een consultant heeft met de visie en de werkwijze van een bedrijf. In ons geval gaat het dan om termen als ratio, techniek, expertise. Daar sloot de werkwijze van onze AWVN-adviseur heel goed op aan.’