Arbeidstijdmanagement

Hoe het werkaanbod en de personele beschikbaarheid optimaal op elkaar af te stemmen? Dat is de essentie van arbeidstijdmanagement. Uitgebalanceerde roosters ontwerpen om de effectieve werktijd en de productiviteit te verhogen, om overwerk te minimaliseren en aldus voor een hoger rendement te zorgen.

De term arbeidstijdmanagement (ATM) is in gebruik voor heel verschillende organisatorische en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Het kan gaan om het introduceren van deeltijdwerk in ploegendienst, het ontwerpen van een nieuw beloningsysteem voor het werken buiten kantoortijden, het moderniseren van de cao op het gebied van de arbeidsduur en tijdgerelateerde toeslagen of om het flexibiliseren van de organisatie. Hoe dan ook: in alle gevallen gaat het om werk, tijd en mensen – want de samenhang daartussen bepaalt de effectiviteit en flexibiliteit van de organisatie. Vanuit organisatorisch oogpunt is het optimaal afstemmen van werk en mensen in de tijd het belangrijkste doel van ATM; vanuit arbeidsvoorwaardelijk perspectief het effectief ondersteunen van flexibele werktijdregelingen.

Arbeidstijdmanagement komt in alle sectoren van de industrie en de dienstverlening voor. Of het nu gaat om horeca, gezondheidszorg, productie, farmacie, retail of culturele organisaties: in elke organisatie waarin het nodig is om de vraag naar en het aanbod van personeel optimaal op elkaar af te stemmen, is ATM een geschikt instrument.
AWVN vertaalt nieuwe arbeidspatronen in adequate regelingen – binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet. Het resultaat is roosters die optimaal aansluiten bij de dynamiek van het werkproces én die tegelijkertijd werktijden opleveren die medewerkers in staat stellen om werk en privé te kunnen combineren.


Informatie over arbeidstijdmanagement

Veelgestelde vragen over arbeidstijdmanagement

• Wat voor soorten ploegendiensten zijn er?

• Waar moet ik allemaal op letten bij het maken van ploegendienstroosters?
• Hoe zit het met eten tijdens nachtdiensten?

Arbeidstijdmanagement: advisering AWVN

• Dienstroosterontwerp
• Bedrijfsmatige en persoonlijke flexibiliteit
• Interne en externe flexibiliteit
• Beloning afwijkende werktijden
• Arbeidswettelijke regelgeving
• Ergonomie van werktijden​

Praktijkvoorbeelden

Holland Casino  Meer tevredenheid en efficiëntie met zelfroosteren
MSD  Optimale roosters voor werknemer en bedrijf