Arbeids- en sociaal recht

De relatie tussen werkgever en werknemer, op zowel individueel als collectief niveau: dat is waar het arbeidsrecht en het sociaal-zekerheidsrecht over gaat.

In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn veel wetten te vinden die voor het arbeidsrecht relevant zijn. Daarin zijn bijvoorbeeld de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten gedefinieerd; het wetboek regelt voorts zaken als gelijke behandeling, ontslag, verlof, vakantie, bijzondere bepalingen en de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers tijdens ziekte. Daarnaast zijn er nog, naast algemene bepalingen uit het BW, tal van andere wetten die van belang zijn voor het arbeidsrecht, zoals de Arbeidstijdenwet, de arbowetgeving, de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst.

Daarnaast is ook de wetgeving met betrekking tot sociale zekerheid van invloed op de arbeidsrelatie. Werkgevers hebben in de praktijk met veel aspecten van sociale zekerheid te maken: van arbeidsongeschiktheid en re-integratie (Wet WIA, Ziektewet) tot de WW bij individuele of collectieve ontslagen. De wetgeving is complex, en de gevolgen van een verkeerde inschatting kunnen groot zijn. Vaak zijn aspecten van sociale zekerheid ook uitgewerkt in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling; belangrijk hierbij dat deze teksten correct zijn en bij de uitvoering goed toegepast worden.

De formele relatie tussen werkgever en werknemer is daardoor, op z'n zachtst gezegd, complex en omvat een veelheid aan onderwerpen. De juridische adviseurs en advocaten van AWVN ondersteunen werkgevers met raad en daad bij alle vraagstukken die zich voordoen op het gebied van het arbeidsrecht en het sociaal-zekerheidsrecht. 
 

Informatie arbeids- en sociaal-zekerheidsrecht

Veelgestelde vragen arbeids- en sociaal-zekerheidsrecht

​• Is het mogelijk van arbeidsrechtelijke bepalingen af te wijken?
​​• Ik wil mijn werknemers op zondag laten werken. Mag dat?
• Een werknemer is door een auto-ongeluk arbeidsongeschikt geraakt. Draai ik voor de financiële schade op?
​• Arbeidscontracten en tijdelijke uitbreiding naar 30 uur volgens afspraak: kan de werknemer na afloop van de periode een arbeidsovereenkomst voor 30 uur claimen?

Advisering AWVN arbeids- en sociaal-zekerheidsrecht

AWVN-Advocaten_Logo_Blue_WEB-200px-2.png

• Arbeidsrecht algemeen
• AWVN-advocaten
• Mediation
• Medezeggenschap
• Sociale zekerheid
• Cao-recht

Praktijkvoorbeelden

Havenbedrijf Moerdijk Van overheid naar zelfstandig bedrijf

Hampshire Hotels Hoogwaardig advies voor een prima prijs
Smile.nl Prettig geholpen
Nord Drivesystems Plezierig en professioneel advies 
Fokus Sociale reorganisatie
ALK-Abelló BV Snel en goed werken
Nationale Reisopera Efficiënte operatie
Dura Vermeer Goed teamwork met AWVN én haar advocatenteam 
Aannemersbedrijf Post BV Snelle actie in crisistijd 
SVZ International B.V. Sociaal plan met oog voor werknemers