Testpagina – Zelfcoach – Werven en selecteren

Wanneer uw organisatie inclusief werkgeverschap nastreeft, omdat u wilt dat uw organisatie een afspiegeling is van de beroepsbevolking, is inclusieve werving en objectieve selectie een onmisbare stap. Door inclusief te werven en objectief te selecteren wordt diverser talent aangesproken en krijgt iedereen gelijke kansen.

Hoe?

  • Profileer uw organisatie als inclusief werkgever en laat zien dat uw organisatie een inclusief bedrijfsklimaat heeft of nastreeft, met ruimte voor diversiteit, zodat werkzoekenden zich welkom voelen.
  • Zorg voor een begrijpelijke en inclusieve vacaturetekst. De manier waarop vacatureteksten zijn opgesteld heeft invloed op welke personen zullen reageren.
  • Nog altijd worden in vacatures regelmatig niet-relevante ‘eisen’ opgenomen, zoals het bezit van een rijbewijs of een uitmuntende beheersing van de Nederlandse taal. Focus daarom op de belangrijkste competenties waar een kandidaat over moet beschikken en voorkom dat u eisen stelt die goede kandidaten onbedoeld uitsluiten.
  • Het hebben van vooroordelen is menselijk, maar kan een professionele en eerlijke selectieprocedure in de weg staan. Het is daarom zeer nuttig om uit te zoeken wat je eigen (onbewuste) denkbeelden zijn. Een bewustwordingstraining kan hierbij helpen.

 

Goed voorbeeld:

Zorgverzekeraar CZ was één van de deelnemers aan onze Community of Practice inclusief werven en objectief selecteren. Een jaar lang oefenen organisaties met drie wetenschappelijk geteste instrumenten op het gebied van dit thema: de inclusieve vacaturetekst, een eerste objectieve screening en het gestructureerde interview. CZ is enthousiast over deze aanpak, maar hoe heeft één van hun sollicitanten het ervaren?

Lees verder: Zo ervaart een sollicitant een objectief selectieproces

Volgende hoofdstuk

Open Hiring

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden