Home / Strategisch voorbereiden van onderhandelingen met Strato

Strategisch voorbereiden van onderhandelingen met Strato

Om beter inzicht te krijgen in de consequenties van de (beoogde) strategie en het (huidige) draagvlak van het krachtenveld op de het resultaat van aankomende onderhandelingen heeft AWVN de business game Strato ontwikkeld. In de game ervaart u als onderhandelaar of onderhandeldelegatie wat het effect is van uw strategie, uw draagvlak en uw (strategische) keuzes op de uitkomsten van de onderhandelen (op korte termijn) en het resultaat van het bedrijf (op lange termijn).
U kunt uw onderhandelstrategie en uw huidige draagvlak toetsen door als onderhandeldelegatie de business game Strato te ‘spelen’. In één dagdeel heeft u – onder begeleiding van twee ervaren adviseurs van AWVN – de perfecte toets of u klaar bent voor de aankomende onderhandelingen.

 • Wat is Strato?

  • Strato is een interactieve business game over strategische vernieuwingstrajecten in organisaties
  • Strato legt de cruciale verbinding tussen doelen, context en cultuur van de organisatie
  • Strato biedt deelnemers de mogelijkheid te spelen met het draagvlak van stakeholders in een complex proces, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van een cao-onderhandeling.

 • Hoe werkt Strato?

  • U maakt als deelnemer deel uit van een cao-delegatie van Strato.
  • U speelt als delegatie tegen een of meerdere andere cao-delegaties van Strato.
  • U bereidt als delegatie de komende onderhandelingen voor door een strategie te kiezen en activiteiten te bepalen.
  • De gekozen strategie en activiteiten zijn van invloed op het vervolg van de game, afhankelijk van het effect doen zich interventies voor.
  • In de laatste fase van de game kunt u kiezen uit de onderhandelingsmogelijkheden die zijn ontstaan door de wijze waarop het spel is gespeeld.
  • U krijgt – na iedere fase – direct feedback op het effect van de keuzes op:
  a. het draagvlak van het krachtenveld
  b. de verwachte uitkomsten van de onderhandelingen
  c. het lange-termijnresultaat van Strato: in hoeverre zijn aan de onderhandelingstafel gemaakte afspraken ook voldoende gedragen om succesvol geïmplementeerd te kunnen worden?

 • Wat leert u met Strato?

  Strato zorgt voor inzicht in het effect van strategie en activiteiten op:
  • het draagvlak
  • het – te verwachten – onderhandelresultaat en
  • het bedrijfsresultaat.

 • Voor wie is Strato bestemd?

  • Managementteams om de strategische aspecten van HR, arbeidsverhoudingen, veranderprocessen en arbeidsvoorwaarden scherp te krijgen
  • HR-managers, MT-leden en lijnmanagers
  • Delegaties van werkgevers en/of branches om de komende cao-onderhandelingen voor te bereiden
  • HR-teams (eventueel aangevuld met interne stakeholders) om te onderzoeken hoe nog meer business partner te worden.

 • Strato als in-company?

  De effectiviteit van de business game is het grootst als u deze als werkgeversdelegatie van drie of vier personen speelt (in aanloop naar komende cao-onderhandelingen). De business game is daarom uitermate geschikt als een in-company training van één dagdeel.

Bekijk de trailer van Strato
Bekijk de trailer van Strato