Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijn5 december, Sinterklaas! Wat betekent dit voor u als werkgever?

Uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur blijkt dat 90% van de Nederlanders het sinterklaasfeest de belangrijkste traditie vindt. Ondanks die populariteit heeft de Rijksoverheid 5 december niet erkend als officiële feestdag. Op een zogenoemde officiële feestdag worden werknemers vaak vrijgesteld van arbeid. De wet voorziet echter niet in een bepaling waarin is vastgelegd dat bepaalde feestdagen ook echt vrije dagen zijn voor de werknemer. Bij cao of in de arbeidsovereenkomst worden hier afspraken over gemaakt.

Bol.com onderzocht in 2015 wat de sinterklaastradities zijn in Nederland onder werkgevers. Daaruit bleek dat 45% van de werkenden in Nederland Sinterklaas op het werk viert. Een vrije dag wordt in de praktijk dus niet gegeven, maar een groot percentage van de werkgevers kiest er wel voor om Sinterklaas te vieren en/of een cadeau te verstrekken. Het onderzoek wijst uit dat maar liefst twee derde van de werknemers tijdens Sinterklaas een chocoladeletter kan verwachten. Fiscaal zitten er echter wat haken en ogen aan deze vrijgevigheid van de werkgever:

De Sint zat te denken, wat hij zijn werknemers dit jaar zou willen schenken
Snoeppiet had een oplossing bedacht en zat de Sint te wenken
Waarom geven we geen chocoladeletter, zo vroeg hij zich af?
Maar wordt dat niet te duur, pareerde de Sint in draf.

Snoeppiet begreep het niet, maar de Sint had gelezen
Dat als de letter op de werkplek wordt gegeten, hij de Belastingdienst niet had te vrezen
Immers, kleine consumpties op de werkplek mogen op nul worden gewaardeerd
Had Snoeppiet toch weer wat geleerd

En er gold nog een andere regel, de Sint ontpopte zich als een ware fiscalist
Want ook in de kleine geschenkenregeling vond hij nog een list
Als de letter inclusief BTW niet meer dan 25 euro is van waarde
Dan zou de Belastingdienst dat niet als loon aanvaarden

Zo werd het sinterklaasfeest ook fiscaal een waar festijn
Daar konden alle pieten alleen maar blij om zijn

0 reacties