Home / RICHTING: business case voor stakeholders

RICHTING: business case voor stakeholders

Directie en management (h)erkennen HR steeds meer als cruciaal vakgebied. HR is dan ook steeds meer in staat om relevante HR-analytics te laten zien. Ook levert HR vaker de business case / return on investment (ROI) rond het terugverdienen van bepaalde investeringen in relatie tot de bedrijfsstrategie. AWVN kan HR hierbij ondersteunen.

Beschrijving interventie
Onze adviseur helpt u met het maken van de business case / ROI. Eerst halen we op wat precies de vraag is en wat het doel. Vervolgens kijken we welke data beschikbaar zijn. Indien gewenst kunnen we deze verrijken met extra data / benchmarkgegevens of adviseren over extra op te bouwen data. In co-creatie presenteren we uiteindelijk de relevante business case aan de belanghebbende stakeholders. Een business case kunnen we op verschillende manieren maken, ook zijn wij gecertificeerd om de KOBA-DI-tool in te zetten. We bekijken per situatie wat het beste aansluit.

Wanneer past u deze interventie toe?
Wanneer een thema als duurzame inzetbaarheid – of aanverwant: ontwikkeling, gezondheid, eigen regie – een doorbraak nodig heeft, omdat er onvoldoende steun voor is bij belangrijke stakeholders zoals directie of management.

Wat levert de interventie op?
Investeren in een business case / ROI levert draagvlak op van belangrijke stakeholders en de mogelijkheid om de benodigde middelen (budget, tijd) vrij te maken. Het belangrijkste is misschien wel dat het focus oplevert, omdat het hiermee heel concreet wordt.

Extra voor organisaties die Tiptrack hebben
Tiptrack levert data op basis waarvan u een business case kunt maken. Bijvoorbeeld over hoe fit mensen zijn, wat ze van hun werk vinden, hoe productief ze zijn en in welke mate ze zelf vinden capabel te zijn voor hun huidige werk. Maar ook over het effect van ingekochte interventies op individueel niveau.

← terug naar de overzichtspagina