Home / Reorganiseren: sociale plannen

Reorganiseren: sociale plannen

Logo AWVN-werkgeverslijnDit derde deel van de pagina’s over reorganiseren in HR van A tot Z, gaat in op de soorten reorganisaties waarmee bedrijven geconfronteerd kunnen worden en de effecten van deze reorganisaties op de werknemers, op de verschillende mogelijkheden om de sociale gevolgen voor de werknemers op te vangen (het zogeheten sociaal plan).
Tenslotte aandacht voor de overwegingsfactoren die invloed kunnen hebben op de keuze, vormgeving en het financiële niveau van de instrumenten.

 

Leeswijzer reorganiseren in ‘HR van A tot Z’
De in HR van A tot Z opgenomen teksten over reorganiseren behandelen de sociale gevolgen. Deze zijn ondergebracht in drie delen.
Deel 1Het proces
Het eerste deel gaat nader in op de drie belangrijkste fasen in het reorganisatieproces, te weten de voorbereidingsfase, de overlegfase, en de implementatiefase.
Deel 2Ontslag van werknemers
Het vaststellen van de ontslaglijst, de verplichtingen op grond van de WMCO en de verschillende mogelijke ontslagprocedures zoals die gelden sinds de invoering van de Wwz.
Deel 3 (dit deel) • Sociale plannen
Dit onderdeel behandelt de verschillende soorten van reorganisaties, de effecten daarvan op de werknemers en de verschillende instrumenten die in sociale plannen kunnen worden opgenomen.

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.