Home / Reorganiseren: ontslag van werknemers

Reorganiseren: ontslag van werknemers

Logo AWVN-werkgeverslijnDit tweede deel van de pagina’s over reorganiseren in HR van A tot Z, gaat in op het ontslag van werknemers. Over de wet- en regelgeving die van toepassing is, het vaststellen van de ontslaglijst op basis van het afspiegelingsbeginsel, en de verschillende wijzen waarop de arbeidsovereenkomst in geval van een reorganisatie te beëindigen is:
• opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV
• ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
• beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Leeswijzer reorganiseren in ‘HR van A tot Z’
De in HR van A tot Z opgenomen teksten over reorganiseren behandelen het reorganisatieproces zelf en de sociale gevolgen van een reorganisatie. Ze zijn verdeeld over drie delen.
Deel 1Het proces
Het eerste deel gaat nader in op de drie belangrijkste fasen in het reorganisatieproces, te weten de voorbereidingsfase, de overlegfase, en de implementatiefase.
Deel 2 (dit deel) • Ontslag van werknemers
Het vaststellen van de ontslaglijst, de verplichtingen op grond van de WMCO en de verschillende mogelijke ontslagprocedures zoals die gelden sinds de invoering van de Wwz.
Deel 3Sociale plannen
Dit onderdeel behandelt de verschillende soorten van reorganisaties, de effecten daarvan op de werknemers en de verschillende instrumenten die in sociale plannen kunnen worden opgenomen.

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.