Home / Reorganiseren – fases in het reorganisatieproces

Reorganiseren – fases in het reorganisatieproces

Logo AWVN-werkgeverslijnDit eerste deel over reorganisaties in HR van A tot Z gaat in op het reorganisatieproces zelf en de verschillende daarbinnen te onderscheiden fases. Een reorganisatieproces dat met de nodige zorgvuldigheid ten opzichte van alle betrokkenen wordt doorlopen, vergt tijd en energie – veel meer tijd dan de directie vaak wenselijk acht. Bedenk echter dat een degelijke voorbereiding van alle stappen die in het proces worden gemaakt, voorkomt dat het proces in een later stadium averij en/of vertraging oploopt. Ook helpt een degelijke voorbereiding om de relatie met alle belanghebbenden, zoals de werknemers, ondernemingsraad (OR), vakbonden, zakenrelaties, zo goed mogelijk te houden.
Het reorganisatieproces is te verdelen in drie fasen die bij voorkeur na elkaar worden doorlopen, maar elkaar soms gedeeltelijk kunnen overlappen:
• voorbereiding en aankondiging van het besluit
• overleg met werknemersvertegenwoordigers (OR en vakbonden)
• implementatie in de onderneming.

 

Leeswijzer reorganiseren in ‘HR van A tot Z’
De in HR van A tot Z opgenomen teksten over reorganiseren zijn ondergebracht in drie delen.
Deel 1 (dit deel) • Het proces
Dit gaat nader in op de drie belangrijkste fasen in het reorganisatieproces, te weten de voorbereidingsfase, de overlegfase, en de implementatiefase.
Deel 2Ontslag van werknemers
Deel 2 gaat nader in op het vaststellen van de ontslaglijst, de verplichtingen op grond van de WMCO en de verschillende mogelijke ontslagprocedures zoals die gelden sinds de invoering van de Wwz.
Deel 3Sociale plannen
Deel 3 behandelt de verschillende soorten van reorganisaties, de effecten daarvan op de werknemers en de verschillende instrumenten die in sociale plannen kunnen worden opgenomen.

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.