Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnNieuwe kansen en bedreigingen: wat is reorganiseren van de bedrijfsstructuur? 

​Bedrijven proberen zo goed mogelijk in te spelen op kansen en bedreigingen. Vaak lukt dat met de bestaande bedrijfsstructuur, maar soms is een reorganisatie de beste optie. In dat geval vervallen arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische redenen. Een reorganisatie heeft sociale gevolgen: werknemers kunnen andere functieomschrijvingen krijgen, moeten andere functies accepteren of misschien verhuizen. Als herplaatsing van werknemers niet mogelijk is, kunnen werknemers zelfs hun baan verliezen. Het zijn dus gevoelige zaken die de werkgever zorgvuldig met de betrokkenen moet afstemmen. Tenslotte heeft de werkgever te maken met wet- en regelgeving die borg staat voor een zorgvuldige gang van zaken. Dit alles maakt een reorganisatie erg complex.

Reorganisatie en uitwisselbare functies

Het kan voorkomen dat binnen de onderneming een nieuwe functie wordt gecreëerd die duidelijke overeenkomsten vertoont met de (te) vervallen functie(s). Een functie is uitwisselbaar met een andere functie als de functies vergelijkbaar zijn wat betreft de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard van de functie. Ook het niveau van de functie en de bij de functie behorende beloning horen gelijkwaardig te zijn. Als er meer medewerkers zijn dan arbeidsplaatsen op basis van uitwisselbare functies, moet er worden afgespiegeld.

Reorganisatie en ontslag op basis van het afspiegelingsbeginsel

Op basis van de wetgeving van het Ontslagbesluit geldt dat bij het gedeeltelijk vervallen van uitwisselbare functies de ontslagkeuze wordt bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat werknemers werkzaam op uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën. Vervolgens komen zij, naar de verhouding tussen die categorieën, voor ontslag in aanmerking. Daarbij geldt dat de laatst binnengekomen werknemer binnen een leeftijdscategorie als eerste wordt ontslagen.

Zoekt u meer informatie over wat er allemaal komt kijken bij een reorganisatie?
Download dan onze brochure:

reorganiseren het proces deel 1

0 reacties