Home / Verder na een reorganisatie

Verder na een reorganisatie

Reorganisaties kunnen diepe wonden slaan. De juridische stappen zijn al ingewikkeld genoeg, en afscheid nemen van collega’s is ingrijpend. De relatie met vakorganisaties en OR kan onder druk komen te staan. Dat vraagt allemaal energie en aandacht. Maar wat betekent het proces voor de mensen die blijven? Is het vertrouwen in de organisatie of het management aangetast, hoe zit het met de motivatie en de betrokkenheid?

Klanten schakelen de arbeidsverhoudingenexperts van AWVN in
• voor het ontwerpen van een plan van aanpak om negatieve effecten van reorganisaties te minimaliseren
• ondersteuning bij het vormgeven van reorganisaties
• begeleiding van reorganisatieprocessen
• ondersteuning van managementteams bij het leidinggeven aan reorganisaties.

We zien vaak dat deze vragen nauwelijks aandacht krijgen wanneer het reorganisatieproces eenmaal in gang is gezet. Het kan lang duren voordat de negatieve effecten van een reorganisatieproces bij de blijvende medewerkers zichtbaar worden. Maar een onderstroom van wantrouwen en gekwetstheid is niet goed voor de arbeidsverhoudingen en de samenwerking, en dus niet voor het resultaat van uw organisatie.

In nauwe samenwerking met de juridische experts van AWVN op reorganisatiegebied ontwerpen wij samen met u een aanpak om de negatieve effecten van de reorganisatie op de blijvers te minimaliseren. Met behulp van een interactieve dialoog en effectieve communicatie, begeleiden we het proces van afscheid nemen van collega’s en nemen we de onzekerheden die mensen ervaren, weg.

AWVN heeft een uitgebreid pakket aan dienstverlening op de juridische en arbeidsvoorwaardelijke consequenties van reorganisaties. Meer over de juridische dienstverlening van AWVN op gebied van reorganisaties