Home / Quotumwet

Logo AWVN-werkgeverslijnDe quotumregeling motiveert werkgevers zich aan de banenafspraak te houden. Als het doel van deze afspraak niet wordt gehaald, treedt de Quotumwet in werking.

Als de doelstelling voor de banenafspraak niet wordt gerealiseerd, moeten werkgevers (met meer dan 25 werknemers) op termijn een vastgesteld percentage aan werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben. Voor elke niet ingevulde baan riskeert de werkgever een boete van €5.000,-.

Werkgevers in de marktsector behalen momenteel collectief ruimschoots de gestelde doelen. Dit geldt niet voor de overheid.
In november 2019 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat de mogelijkheid biedt om de quotumheffing op te schorten als overheids- of marktwerkgevers de afgesproken aantallen extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking niet leveren. Dit geldt echter alleen als werkgevers in de komende jaren alsnog de beloofde banen leveren.