Home / Quotumwet

Logo AWVN-werkgeverslijnDe quotumregeling motiveert werkgevers zich aan de banenafspraak [lemma A tot Z] te houden. Als het doel van deze afspraak niet wordt gehaald, treedt de Quotumwet in werking.

Als de doelstelling voor de banenafspraak niet wordt gerealiseerd, moeten werkgevers (met meer dan 25 werknemers) op termijn een vastgesteld percentage aan werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben. Voor elke niet ingevulde baan riskeert de werkgever een boete van €5.000,-.

Werkgevers in de marktsector behalen momenteel collectief ruimschoots de gestelde doelen.
Dit geldt niet voor de overheid. Daarom wordt voor deze sector de quotumregeling geactiveerd. Als een overheidswerkgever niet voldoet aan het quotumpercentage over het jaar 2019, dan wordt hem in 2020 voor het eerst een heffing opgelegd voor het quotumtekort in 2019.

De Tweede Kamer buigt zich momenteel over een wetsvoorstel dat onder andere deactivering van de quotumheffing mogelijk maakt.