01 juli 2019

Werkgeven, zomer 2019

Werkgeven is het vakblad van AWVN en bericht over alle aspecten van het werkgeverschap zoals beloningsvraagstukken, arbeidsrechtelijke kwesties, cao-besprekingen, reorganisaties en fusies, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, functieonderzoek en grensoverschrijdende arbeid.
Werkgeven wordt als papieren versie gratis verspreid onder leden van AWVN en beslissers op het gebied van sociaal beleid. Oplage: 5.000 exemplaren. Direct of indirect lid, maar u ontvangt het blad niet maar bent wel geïnteresseerd in een (gratis) los abonnement? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, of werkgeverslijn@awvn.nl.

Werkgeven verschijnt vanaf dit jaar twee keer per jaar op papier; daarnaast zijn de meeste afzonderlijke artikelen doorlopend digitaal beschikbaar via deze website. Verschijningsvorm en frequentie volgen daarmee de ontwikkelingen in het medialandschap. De papieren editie is dikker dan u gewend bent en biedt meer achtergrond, meer thematische verdieping, meer voorbeelden en meer advies.

Dit eerste nummer van Werkgeven in 2019 staat voor een belangrijk deel in het teken van de honderdste verjaardag van de werkgeversvereniging, van werkgeverschap toen, nu en straks. Dat vormt de eerste helft van deze editie. Daarnaast in de tweede helft andere verhalen – met een even grote relevantie voor werkgevers, maar niet verbonden met het eeuwfeest. Zeg maar: de gewone vraagstukken van alledag.

download deze editie van Werkgeven  •  pdf’s van elk artikel afzonderlijk zijn hieronder beschikbaar
Eeuwfeest
Op 20 juni vierde de werkgeversvereniging in Haarlem haar honderdste verjaardag. Verslag van een feestelijke bijeenkomst, waar de voorzitter van de Commissie Regulering van Werk, Hans Borstlap, de samenleving opriep mee te denken over de vormgeving van de arbeidsmarkt van de toekomst.
• Download het (foto)verslag van het AWVN-eeuwfeest
• Bekijk het videoverslag van het AWVN-eeuwfeest op YouTube
Waardevol werkgeven
Hoe kunnen we de sociaal-maatschappelijke waarde van werkgeven de komende decennia versterken? Essay van AWVN-beleidsmedewerkers Anne Wouters en Hendrik Noten, geschreven ter gelegenheid van het jubileum.
• Download het essay ‘Waardevol werkgeven. Drie pijlers voor een nieuwe eeuw’
Van Een naar Honderd
Een vrolijke eeuwfeestreportage: een zoektocht in het noorden van het land naar een doorsnee van de werkvloer.
• Download het artikel Van Een naar Honderd
• Bekijk de video ‘Roadtrip van Een naar Honderd’
De werkplek van…..
drie HR-managers werkzaam voor een werkgever opgericht in 1919:
Aldona Minderop (Etos)
Jacqueline Niessen (Avebe)
Aart Slagt (KLM)
Fabrieksdorpen
Heveadorp, Philipsdorp, Elinkwijk, Tuindorp Onnen, Batadorp, Heijplaat, Lauradorp, Dorplein, ’t Lansink, Griendtsveen, Suikerbuurt, Agnetapark….
Het bouwen van woningen voor het personeel maakte, vooral in de eerste decennia van de vorige eeuw, deel uit van tot het sociale beleid van werkgevers. Zo ontstonden zogeheten fabrieksdorpen.
• Download het artikel over fabrieksdorpen
Bedrijfsvoetbalverenigingen
Iedereen in Nederland kent PSV, dat begon als fabriekselftal van Philips. Maar in het verleden had zo ongeveer elk zichzelf respecterend bedrijf (of breder: elke arbeidsorganisatie) een eigen voetbalclub. De opkomst en ondergang van het fenomeen bedrijfsvoetbalvereniging.
• Download het artikel over bedrijfsvoetbalverenigingen
Pauline van der Meer Mohr
Interview. Pauline van der Meer Mohr is op 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de nieuwe commissie die in de gaten houdt of beursgenoteerde ondernemingen zich houden aan de code voor goed ondernemingsbestuur. ‘Men mag van mij veel aandacht voor mens en maatschappij verwachten.’
• Download het interview met Pauline van der Meer Mohr
• Meer over het whitepaper ‘Mens en maatschappij’ dat in het artikel ter sprake komt
Van bank naar klas
Soms is één plus één gewoon twee. Het onderwijs zit te springen om mensen, bij banken en verzekeraars verdwijnen juist banen. De oplossing ligt voor de hand: laat personeel uit de financiële sector instromen als docent. Maar hoe? Recentelijk werden daarover afspraken gemaakt tussen diverse betrokken partijen. AWVN fungeerde als oliemannetje.
• Download artikel mobiliteitsconvenant onderwijs-banken-verzekeraars
Transitievergoeding wint terrein. AWVN-benchmark sociale plannen
De ontslagvergoeding in sociale plannen is vaker gebaseerd op de transitievergoeding. Bedrijven knippen reorganisaties regelmatig op in fasen. De maximale bemiddelingsduur naar ander werk neemt af en er is extra aandacht voor medewerkers met een kleinere kans op de arbeidsmarkt. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van de AWVN-benchmark sociale plannen 2019.
• Download artikel trends in sociale plannen
HR kan het niet alleen – people analytics in de praktijk
HR-professionals willen meer doen met data, maar zij missen daarvoor de kennis en vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek dat de Hogeschool Utrecht heeft uitgevoerd onder leden van AWVN. Hoe tilt u people analytics in uw organisatie naar een hoger plan?
• Download
artikel HR-analytics in de praktijk
Verandering als enige constante – over digitalisering en HR
Digitalisering is de trend met de grootste invloed op organisaties en werk. Hoe kan
HR hierbij een sturende rol spelen? Deze vraag stond centraal bij een informatiebijeenkomst die AWVN onlangs organiseerde. Stap één: ontwikkel een heldere toekomstvisie op digitaal werken.
• Download artikel digitalisering en HR
Bouwend Nederland winnaar AWVN-trofee
De bouw- en infrasector staat voor een grote en complexe opgave: er moet veel én anders worden gebouwd. Met het oog daarop werkte Bouwend Nederland de afgelopen jaren aan innovatief werkgeverschap in de sector. Met succes: begin mei kreeg de brancheorganisatie de AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.
• Download artikel Bouwend Nederland, winnaar AWVN-trofee
Voorspelbaar en betaalbaar: de nieuwe pensioenregeling van Ashland
Chemieconcern Ashland is overgestapt naar een CDC-pensioenregeling. In nauwe samenspraak met OR en vakbonden en onder begeleiding van AWVN. Het resultaat: beheersbare, overzichtelijke en goed te budgetteren pensioenlasten.
• Download artikel nieuwe pensioenregeling van Ashland
DI-budgetten in vijf jaar tijd verdubbeld
Het bedrag dat werkgevers via de cao beschikbaar stellen voor duurzame inzetbaarheid, is de afgelopen vijf jaar verdubbeld naar 1,6 miljoen euro. Deze zogeheten DI-budgetten komen ten goede aan 2,3 miljoen werkenden. Dat blijkt uit onderzoek van AWVN.
• Download artikel AWVN-onderzoek DI-budgetten
Eigen regie en eigenaarschap
Werkgevers willen graag dat medewerkers ‘eigen regie’ en ‘eigenaarschap’ tonen als het gaat om hun gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling. Wat wordt er eigenlijk bedoeld met deze begrippen? Waarom is dit nodig om te komen tot duurzame inzetbaarheid? En, de hamvraag: hoe krijgt u als werkgever uw medewerkers zover?
• Download artikel eigen regie en eigenaarschap
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden