15 juni 2017

Werkgeven, zomer 2017

Werkgeven is ook als digitaal tijdschrift beschikbaar. Bekijk de digitale versie.

Of download de complete pdf van deze editie.
Eerdere edities van Werkgeven vindt u in het archief.

Werkgeven is het vakblad van AWVN en bericht over alle aspecten van het werkgeverschap zoals beloningsvraagstukken, arbeidsrechtelijke kwesties, cao-besprekingen, reorganisaties en fusies, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, functieonderzoek en grensoverschrijdende arbeid.

Werkgeven verschijnt vier keer per jaar, en wordt als papieren versie gratis verspreid onder leden van AWVN en beslissers op het gebied van sociaal beleid. Oplage: 10.000 exemplaren. Direct of indirect lid, maar u ontvangt het blad niet maar bent wel geïnteresseerd in een (gratis) los abonnement? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, of werkgeverslijn@awvn.nl.

Hieronder een overzicht van de artikelen en rubrieken uit Werkgeven #2, zomer 2017.

Bedrijfsbureaucratie, weg ermee!

Interview met de Denker des Vaderlands, hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen én spreker op het komende AWVN-jaarcongres: René ten Bos. Hij betoogt dat het Amerikaanse managementdenken in Nederlandse bedrijven tot wantrouwen leidt en ervoor heeft gezorgd dat bedrijven in de war zijn geraakt. ‘Slecht voor het innovatieve vermogen.’
download artikel

Hersteld vertrouwen in schoonmaakbranche

Moeizaam cao-overleg was in het verleden niet ongebruikelijk in de schoonmaakbranche, maar onlangs kwam in slechts drie maanden tijd een nieuwe, breed gedragen cao tot stand. In de aanloop naar de onderhandelingen zette werkgeversorganisatie OSB alle zeilen bij om het vertrouwen te herstellen. Daarvoor ontving de brancheorganisatie de eerste AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.
download artikel

Altijd actuele cao-cijfers

De Nederlandse economie groeit. Dat is duidelijk te zien aan de loonafspraken die werkgevers en vakbonden in de eerste vijf maanden van 2017 hebben gemaakt. En voortaan kan iedereen zelf eenvoudig de meest actuele cijfers op cao-gebied boven water krijgen: via de cao-kijker, een nieuwe website van AWVN.
download artikel

Afscheid Hans van der Steen

Na 36 jaar voor AWVN werkzaam te zijn geweest, neemt Hans van der Steen afscheid van de wereld van cao’s, werkgevers en vakbonden. Een terug- en vooruitkijkende beschouwing aan de hand van negen trefwoorden.
download artikel

Tiptrack in de flexbranche

De uitzendsector gaat experimenteren met Tiptrack, de door AWVN ontwikkelde online tool die werkenden helpt om te reflecteren op hun gezondheid, ontwikkeling, financiën en werksituatie. Adriana Stel, directeur van STOOF, het opleidingsfonds van de flexbranche, heeft hoge verwachtingen.
download artikel

Aan zet. Werken aan verandering

Het AWVN-jaarcongres 2017 vindt plaats op 9 oktober. Werken aan verandering, is het onderwerp. Maar het is steeds duidelijker dat we als ondernemer, werkgever, overheid, werknemer en burger dat gezamenlijk zullen moeten doen. We zijn dus zelf ‘aan zet’.
download artikel

En verder in deze editie van Werkgeven

In de bestuurskamer
Column Harry van de Kraats
Downloaden

Stress en burn-out voorkomen
Doe meer met Tiptrack
Downloaden

Geknecht werkgeverschap
Doordenken met Ronald de Leij
Downloaden

Afspiegelen bij herplaatsing
Arbeid en Recht
Downloaden

Vakantie
Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn
Downloaden

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden