09 december 2019

Werkgeven, winter 2019-2020

 

Werkgeven is het vakblad van AWVN en bericht over alle aspecten van het werkgeverschap zoals beloningsvraagstukken, arbeidsrechtelijke kwesties, cao-besprekingen, reorganisaties en fusies, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, functieonderzoek en grensoverschrijdende arbeid.
Werkgeven wordt als papieren versie gratis verspreid onder leden van AWVN en beslissers op het gebied van sociaal beleid. Oplage: 5.000 exemplaren. Direct of indirect lid, maar u ontvangt het blad niet maar bent wel geïnteresseerd in een (gratis) los abonnement? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, of werkgeverslijn@awvn.nl.

Werkgeven verschijnt sinds 2019 twee keer per jaar op papier; daarnaast zijn de meeste afzonderlijke artikelen doorlopend digitaal beschikbaar via deze website. Verschijningsvorm en frequentie volgen daarmee de ontwikkelingen in het medialandschap. De papieren editie is dikker dan u gewend bent en biedt meer achtergrond, meer thematische verdieping, meer voorbeelden en meer advies.

Dit tweede nummer van Werkgeven in 2019 staat voor een belangrijk deel in het teken van de toekomst van werk, maar ook staan we – voor het laatst – stil bij de honderdste verjaardag van de werkgeversvereniging. Daarnaast natuurlijk aandacht voor actuele ontwikkelingen: de gewone vraagstukken van alledag, zeg maar.

 

 

 

download deze editie van Werkgeven  •  pdf’s van elk artikel afzonderlijk zijn hieronder beschikbaar
Adieu!
Na bijna zeven jaar AWVN heeft Harry van de Kraats besloten dat het tijd is voor verandering. Hij laat de werkgeversvereniging achter met als opvallendste verandering voor de buitenwereld: een sterk verbeterd maatschappelijk profiel.
• Download het afscheidsinterview met Harry van de Kraats
Het gezamenlijke belang van een leven lang ontwikkelen
Werkenden die duurzaam inzetbaar willen blijven, moeten continu (bij-)leren: een leven lang ontwikkelen (LLO). Maar werkgevers vragen zich af wat hún belang is om met LLO aan de slag te gaan. AWVN ontwikkelde een model waarin de behoeften en inspanningen op het gebied van ontwikkelen van het bedrijf gekoppeld zijn aan die van de werkenden.
• Download het artikel over een leven lang ontwikkelen en het vijf-fasenmodel
Slapende dienstverbanden
Hebt u als werkgever zogeheten slapende dienstverbanden? Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad bent u verplicht deze te beëindigen en de werknemer een transitievergoeding te betalen. Acht veelgestelde vragen op een rij.
• Download Q&A-artikel slapende dienstverbanden
Change is coming
De toekomst van werk. Dat was het thema van de jaarlijkse inspiratie- en studiereis die AWVN dit najaar organiseerde. Bestemming: Londen. Een verslag.
• Download het verslag van AWVN-inspiratiereis naar Londen
In welk land willen we werkgeven?
De huidige regels voor de arbeidsmarkt voldoen niet meer en veroorzaken ongeoorloofde verschillen tussen werkenden. Een nieuwe sociale kwestie dreigt, stelde de Commissie Regulering van Werk in haar tussenrapport. AWVN heeft de commissie ten behoeve van de eindrapportage vijf denkrichtingen meegegeven. De vraag moet niet alleen zijn in wat voor land we willen werken, maar ook: in wat voor land we willen werkgeven?
• Download het artikel over de AWVN-aanbevelingen commissie-Borstlap
Agile werken
Agile heeft veel weg van een hype – elke organisatie ‘moet of wil er wat mee’. Maar vaak is het verstandig om eerst even te vertragen en te waarderen wat er is, alvorens in beweging te komen.
• Download het artikel over agile werken
Evaluatie cao-jaar 2019
Het cao-jaar 2019 loopt ten einde. Kenmerkend waren de stroeve onderhandelingen, vooral in de eerste helft van het jaar. Onder druk van de algemene looneis van FNV (5 procent erbij) lag de focus op zo hoog mogelijke contractloonafspraken. Dat ging ten koste van kwalitatieve afspraken. De loonstijging bleef overigens, op twee  gevallen na, overal ver onder de FNV-eis. De aanhoudend krappe arbeidsmarkt zorgde er wel voor dat menig werkgever zich op die arbeidsmarkt probeert te onderscheiden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
• Download het artikel over het cao-seizoen 2019
Beloningsverschillen
Onterechte beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen moeten tot het verleden gaan behoren – en het bestrijden ervan behoort dan ook de speerpunten van het cao-overleg 2020. Maar vaststellen hoe groot de kloof precies is in een sector of een bedrijf, blijkt nog niet zo eenvoudig. Duidelijk is wel dat de cao een dempend effect heeft op beloningsverschillen als daarin afspraken over de beoordelings- en beloningssystemen zijn opgenomen.
• Download het artikel over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Op 1 januari treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Overzicht van de belangrijkste veranderingen die deze wet met zich meebrengt.
• Download het artikel over Wab
Werkingssfeer
Voor werkgevers is het van belang om na te gaan of een bepaalde cao of pensioenregeling verplicht van toepassing is. De financiële gevolgen van een verkeerde inschatting kunnen groot zijn.
• Download het artikel over werkingssfeer van de cao
Dé inclusieve bank
ABN AMRO maakt werk van inclusie. Sven Romkes, als people development consultant werkzaam voor het bedrijf, vertelt wat de bank de afgelopen jaren heeft bereikt.
• Download het artikel over ABN AMRO en inclusie
Met een bijzondere bijeenkomst voor genodigden in de Hermitage in Amsterdam, sloot AWVN op 28 november de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van de werkgeversvereniging af.
• Download sfeerimpressie afsluiting eeuwfeest
Zeven invloedrijke vrouwen in de overlegeconomie – vrouwen die onmisbaar zijn gebleken voor de Nederlandse polder.
• Download artikel invloedrijke vrouwen in de polder
Het eerste personeelsblad: De Fabrieksbode
• Download artikel ’s werelds oudste personeelsblad
Bij AWVN zijn 25 leden (of beter: hun oudste voorloper) aangesloten die liefst 200 jaar of ouder zijn. Een overzicht.
• Download overzicht nog krassere knarren
Rubrieken
De werkplek van… Nancy Ummels, Scandinavian Tobacco Group
Column Erik Heidemann over communicatie op de werkvloer: Meer kwaad dan goed?
aanmelden