10 december 2018

Werkgeven, winter 2018


Werkgeven is ook als digitaal tijdschrift beschikbaar. Bekijk de digitale versie.

Of download de complete pdf van deze editie. Eerdere edities van Werkgeven vindt u in het archief.

Werkgeven is het vakblad van AWVN en bericht over alle aspecten van het werkgeverschap zoals beloningsvraagstukken, arbeidsrechtelijke kwesties, cao-besprekingen, reorganisaties en fusies, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, functieonderzoek en grensoverschrijdende arbeid.

Werkgeven verschijnt vier keer per jaar, en wordt als papieren versie gratis verspreid onder leden van AWVN en beslissers op het gebied van sociaal beleid. Oplage: 10.000 exemplaren. Direct of indirect lid, maar u ontvangt het blad niet maar bent wel geïnteresseerd in een (gratis) los abonnement? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, of werkgeverslijn@awvn.nl.

Hieronder een overzicht van de artikelen en rubrieken uit Werkgeven #4, winter 2018/2019.

Guido van Woerkom

Meer aandacht in de bestuurskamer voor HR-thema’s. Want alleen dan kan een bedrijf zijn binding met de samenleving borgen, en excelleren als werkgever en onderneming. Guido van Woerkom, voorzitter van de Raad van Toezicht van de bijna honderd jaar geleden opgerichte werkgeversvereniging AWVN, ziet de komende decennia voldoende uitdagingen. ‘Leidinggeven in de 21ste eeuw is echt van een andere orde dan in de 20ste eeuw.’

Download artikel

CROW | Nieuwe basis voor beoordeling

Niet functies, maar acht kerncompetenties vormen de basis van de beoordeling en beloning van de medewerkers van kennisplatform CROW. En het mooie is dat deze competenties direct verbonden zijn met de strategie van de organisatie.

Download artikel

Overzicht | Veranderende en nieuwe wet- en regelgeving

Een nieuw jaar brengt onvermijdelijk nieuwe of veranderende wet-en regelgeving met zich mee. Een beknopt overzicht van de wijzigingen waar HRM rekening mee moet houden.

Download artikel

BOVAG | Toekomstbestendige pensioenvisie

De brancheorganisatie voor mobiliteit-ondernemers, BOVAG, wilde de uitkomsten van de nationale pensioendiscussie niet verder afwachten en ontwikkelde een eigen, toekomstbestendige pensioenvisie. ‘Geen zorgen voor ouderen, geen drempel voor jongeren’: dat is de essentie volgens Pieter Niesink, directeur van BOVAG.

Download artikel

AWVN-onderzoek | Weinig realistisch beeld

Mbo-studenten zijn slecht voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen. Dat blijkt uit verkennend onderzoek, uitgevoerd in het kader van het laatste AWVN-jaarcongres, naar de wederzijdse verwachtingen van mbo-studenten en hun toekomstige werkgevers.

Download artikel

Competenties | De nieuwe diploma’s

Zeker nu functies steeds sneller veranderen, is het gat dat op de arbeidsmarkt gaapt tussen mens en werk merkbaar. AWVN heeft tijdens haar jaarcongres ideeën gepresenteerd die de mismatch nu én in de toekomst kunnen tegengaan: het competentiepaspoort en de werk-naar-werkwet. Een nadere toelichting.

Download artikel

AWVN-onderzoek | Budgetten voor duurzame inzetbaarheid

Eénderde van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking over een budget om werk te maken van z’n eigen duurzame inzetbaarheid (DI-budget). Werknemers laten volgens hun werkgevers echter veel kansen liggen bij de besteding van dat geld. Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoek van AWVN naar de beschikbaarheid en het gebruik van het DI-budget.

Download artikel

Grolsch | Vernieuwing met karakter

Grolsch wil de winnende brouwerij van Nederland worden. Om die ambitie te realiseren, vernieuwde het bedrijf de HR-visie en arbeidsvoorwaarden. De kernwoorden van het werk van de toekomst: flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid, arbeidsproductiviteit en innovatie.

Download artikel

En verder in deze editie van Werkgeven

Werk voor werkgevers
Column Harry van de Kraats
Downloaden

De werkplek van…
Inge Tisson
Downloaden

Oorzaak of gevolg?
Doordenken met Ronald de Leij
Downloaden

Disfunctioneren: wie eist, bewijst
Arbeid en Recht
Download

De Arbeidstijdenwet
Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn
Download

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden