15 september 2017

Werkgeven, herfst 2017

Werkgeven is ook als digitaal tijdschrift beschikbaar. Bekijk de digitale versie.

Of download de complete pdf van deze editie.
Eerdere edities van Werkgeven vindt u in het archief.

Werkgeven is het vakblad van AWVN en bericht over alle aspecten van het werkgeverschap zoals beloningsvraagstukken, arbeidsrechtelijke kwesties, cao-besprekingen, reorganisaties en fusies, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, functieonderzoek en grensoverschrijdende arbeid.

Werkgeven verschijnt vier keer per jaar, en wordt als papieren versie gratis verspreid onder leden van AWVN en beslissers op het gebied van sociaal beleid. Oplage: 10.000 exemplaren. Direct of indirect lid, maar u ontvangt het blad niet maar bent wel geïnteresseerd in een (gratis) los abonnement? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, of werkgeverslijn@awvn.nl.

Hieronder een overzicht van de artikelen en rubrieken uit Werkgeven #3, herfst 2017.

De werknemer de baas

In de organisatie van de toekomst heeft het management een dienende rol. Volgens Ton de Korte van denkbedrijf De Argumentenfabriek, schept in succesvolle bedrijven de leiding de juiste cultuur en krijgen de medewerkers veel autonomie en verantwoordelijkheid. De Korte leidde het denkproject dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het AWVN-jaarcongres 2017.
download artikel

Voorspelbare en beheersbare pensioenlasten

In tijden van lage rentes en een stijgende levensverwachting zijn middelloonpensioenen bij verzekeraars nagenoeg onbetaalbaar. De overstap naar een beschikbare premieregeling ligt echter vaak gevoelig bij bonden, OR en medewerkers. Containervervoerder Hapag-Lloyd in Rotterdam slaagde erin de transitie binnen een jaar af te ronden.
download artikel

Organisatievernieuwing: op weg naar het bedrijf van de toekomst

Wat zijn mogelijke wegen naar organisatievernieuwing? Dat is de centrale vraag op het AWVN-jaarcongres 2017. Het antwoord is natuurlijk niet voor iedere onderneming hetzelfde. Toch zijn vier duidelijke richtingen ontstaan die werkgevers de komende jaren gaan inslaan – op weg naar hun organisatie van de toekomst. In alle vier de toekomstbeelden speelt mensenwerk een hernieuwde rol.
download artikel

BNG Bank: vernieuwend werkgever beloond met AWVN-trofee

BNG Bank stelt alles in het werk om aansluiting te blijven houden met de klanten van nu. De nieuwe HR-strategie heet ‘Naar een wendbare organisatie’. Hierin staan mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers centraal. In augustus ontving de bank voor haar beleid de tweede AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.
download artikel

Inclusief HR-beleid: tips voor structurele inbedding

Steeds meer werkgevers bieden kansen aan mensen met een arbeidsbeperking. De volgende opgave is nu om inclusie duurzaam en structureel in te bedden in de organisatie en het HR-beleid. Hoe kunnen we dat bereiken?
download artikel

AWVN-arbeidsmarktenquête 2017 - Problemen groter dan verwacht

De problemen die werkgevers ondervinden op de arbeidsmarkt zijn groter dan gedacht. Schaarste tekent zich op meer functies af dan alleen technisch personeel. Werkgevers bieden vaker een vast contract aan, maar investeren ook meer in personeelsdossiers om eventueel ontslag gemakkelijker te laten verlopen. Een en ander blijkt uit de AWVN-arbeidsmarktenquête 2017.
download artikel

En verder in deze editie van Werkgeven

Werknemer versus zzp’er:
een nieuw stukje van de puzzel

Arbeid en Recht
Downloaden

Oproepkrachten
Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn
Downloaden

Financiële problemen voorkomen
Doe mee(r) met Tiptrack
Downloaden

Er bloeit van alles in de polder
Column Harry van de Kraats
Downloaden

Geld of vertrouwen?
Doordenken met Ronald de Leij
Downloaden

Het Zweedse model
Ook de tweede AWVN-studiereis ging naar Scandinavië, maar nu naar Stockholm. Een kort verslag.
Downloaden

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden