Home / webpaper / Whitepaper Pensioenakkoord juni 2019
maandag 17 juni 2019

Whitepaper Pensioenakkoord juni 2019

Breed pensioenakkoord SER en kabinet | Effecten voor werkgevers

AWVN is verheugd dat het de gezamenlijke ondernemersorganisaties VNO-NCW / MKB-Nederland is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een breed pensioenakkoord te komen. Het akkoord is het sluitstuk van een jarenlange discussie over de vormgeving van een nieuw pensioenstelsel. Ook de leden van FNV en CNV hebben op 15 juni 2019 ingestemd met het akkoord.

Het betreft een breed pakket aan maatregelen, waarbij het een niet los kan worden gezien van het ander. Daarnaast is het een akkoord op hoofdlijnen. Veel zaken rondom het nieuwe pensioenstelsel behoeven in de komende jaren nadere uitwerking. Hieronder geven we een toelichting op de maatregelen, het tijdpad voor de invoering -voor zover bekend- en een eerste inschatting van de zaken die op werkgevers afkomen.

Whitepaper Pensioenakkoord juni 2019

0 reacties