donderdag 18 juli 2019

Bereid uw medewerker voor op de toekomst met de baan-analysetool

In dit webinar van VNCI, AWVN en TNO ziet u hoe de baan-analysetool kan uitpakken in de praktijkcase “Takenpakket procesoperator in de chemie”.
* Trends en ontwikkelingen rondom de procesoperator
* Baananalysetool
* Persoonlijke ervaringen
* Quick wins

Webinar baan-analysetool

Bekijk hier het webinar over de baan-analysetool

0 reacties