19 juli 2021

‘Geef zelf invulling aan waardevolle flex, wacht niet op overheid’

Flexwerk ligt onder een vergrootglas. Zowel de commissie-Borstlap als de SER vinden dat er meer moet gebeuren om misbruik van flexwerk tegen te gaan en flexwerkers meer zekerheid te geven. Werkgevers kunnen niet zonder michel hoes VGZ waardevolle flexflexibele arbeid, bijvoorbeeld voor het opvangen van drukte en ziekte of het uitvoeren van kortdurende, specialistische werkzaamheden. Zij willen daar een waardevolle invulling aan geven. Dat kan ook zonder een besluit van de wetgever af te wachten. Hoe doet VGZ dat? AWVN vroeg het aan Michel Hoes, product owner arbeidsvoorwaarden bij coöperatie VGZ.

Wat betekent waardevolle flex voor u?

Flexibele arbeid heeft waarde voor ondernemingen, dat is zo en dat blijft zo. VGZ is een coöperatie met leden, die kunnen één keer per jaar hun zorgverzekering opzeggen. De werkdruk ligt daarom tegen het einde van het jaar vele malen hoger dan midden in het jaar. Wij zouden onze organisatie met één vaste bezetting nooit het hele jaar kunnen laten draaien.

Voor individuen kan flexwerk ook een mooie opstap zijn om bij een organisatie binnen te komen. Zo is het bijvoorbeeld een makkelijke eerste stap in je werkzame leven. En je hebt mensen die altijd flexibel willen zijn. Neem bijvoorbeeld een zzp’er met zeer specialistische expertise. Die werkt vanuit zelfstandigheid, wat ook voor de opdrachtgever waardevol is: hij of zij neemt brede ervaring mee. Zo zijn er genoeg voorbeelden van flexibele arbeid die waardevol is voor de arbeidsmarkt.

Project Waardevolle flex met uitzendbranchevereniging ABU

De inzet van flexibele arbeid is voor werkgevers enorm waardevol. Flex vormt een onlosmakelijk onderdeel van de personeelsplanning van bijna iedere organisatie en draagt bij aan het realiseren van organisatiedoelen. Samen met ABU, vereniging van uitzendondernemingen, wil AWVN invulling geven aan het begrip ‘waardevolle flex’. Daarvoor wisselen wij in een aantal sessies met werkgevers van gedachten over hoe zij op een goede manier kunnen omgaan met flexibele arbeid. Zo hopen we te komen tot een gedragscode voor waardevolle flex.
Hebt u hier gedachten over en wilt u een keer meepraten? Neem dan contact op met Marijn van der Heiden of Jaap Withaar.

Hoe geeft VGZ invulling aan waardevolle flex?

VGZ was een vrij traditionele werkgever. De focus lag lange tijd op de medewerkers die toevallig een contract hebben bij VGZ. Voor die groep deden we veel, denk aan opleidingen en cao-afspraken. Zzp’ers en uitzendkrachten vielen soms niet eens onder de verantwoordelijkheid van HR, maar bijvoorbeeld onder de inkoopafdeling.

Dat is nu echt anders. We hebben alle mensen die voor ons werken bij elkaar gebracht, ongeacht contractvorm. Alle groepen die voor ons werken zijn belangrijk en verdienen onze aandacht. Dat is een verandering in mindset.

Als werkgever wil je gelijk met mensen omgaan, maar soms zijn er goede redenen om niet alles gelijk te trekken. Daar moet je bewust keuzes in maken. Iemand die bij jou werkt als zzp’er verdient soms meer dan een werknemer met een contract. Er kunnen legitieme redenen voor zijn om diegene voor kortere termijn een hoger tarief te bieden, omdat de zzp’er meer risico neemt en beschikt over schaarse expertise.

Wat verwacht u op dit gebied van een nieuw kabinet?

Organisaties moeten in mijn ogen de ruimte houden om hun eigen invulling te geven aan flexibele arbeid. Wij mogen best worden aangesproken op ons gedrag, maar laat ons dat gedrag ook zelf bepalen. Daarbij moeten we onze ogen niet sluiten voor misstanden. Een zorgmedewerker die op vrijdag ontslag neemt en maandag weer binnenkomt als zzp’er, dat moeten we niet willen. Maar niet de hele arbeidsmarkt bestaat uit excessen. Er zijn ook goede voorbeelden, zoals de Werkcode, die in de praktijk ontstaan is.

Met de Werkcode hebben wij met andere verzekeraars, een bank en vakorganisaties een eigen visie op de arbeidsmarkt ontwikkeld. Daarin hebben we vastgelegd wat wij kunnen doen tegen de uitwassen van flexibele arbeid en daar kunnen we ook op worden aangesproken. De code is makkelijk te vertalen naar de dagelijkse praktijk. We willen bijvoorbeeld dat iedereen die bij ons werkt aan zijn eigen arbeidsmarktwaarde werkt, ongeacht de contractvorm. Daar voeren we dus ook een gesprek over met onze uitzendaanbieders, zodat iedereen ook echt de kans krijgt om daar energie in te steken.

De politiek kan aan knoppen draaien waar werkgevers geen invloed op hebben. Maar het duurt vaak heel lang voordat een rapport of een advies is omgezet in wetten en regels. Daar hoef je als organisatie niet op te wachten. Je kunt ook bekijken waar je wèl invloed op hebt en daar iets aan doen en je verantwoordelijkheid nemen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden