02 april 2021

Het kan: een flexibele en beheersbare inzet van medewerkers

Een mooie vertegenwoordiging van Achmea, Ahold, PostNL, Arriva, Ericsson, Juva en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) nam op 25 maart plaats rondom een virtuele rondetafel. Het gesprek ging over de noodzaak om wendbaarder te worden en de interventies die deze bedrijven inzetten om hun medewerkers meer flexibel in te zetten.

De bijeenkomst was een initiatief van AWVN en Part-up. AWVN ziet dat veel van haar leden worstelen met vraagstukken over het ontsnappen aan starre (functiehuis)structuren. En dan met name met de vraag hoe zij hier concreet mee kunnen beginnen. Part-up biedt een platform om medewerkers talentgericht te matchen aan interne werkzaamheden. Het introduceren van een platform met toegang tot het werk, maakt flexibele inzet laagdrempelig én op grote schaal mogelijk. Op deze manier kunnen organisaties de verborgen capaciteit en talenten van hun medewerkers slimmer inzetten.

Oprichter van Part-up Laurens Waling liet zien hoe organisaties met slimme interne matching hun capaciteit en wendbaarheid vergroten, terwijl het ook positieve impact heeft op werkplezier, talentontwikkeling, verzuim en mobiliteit. De deelnemers waren enthousiast over de mogelijkheden. Er kwamen veel vragen: Hoe verdeel je werk optimaal? Hoe houd je rekening met ieders functieniveau en talent? Hoe houd je grip op de inzet en prestaties? Hoe sluiten rollen/projecten op een matchingsplatform aan op het kennis-/functieniveau van medewerkers? En waarom moeten we juist nu investeren in flexibel en talentgericht organiseren?

Onder andere RvO kon ervaringen met Part-up inbrengen die hielpen om deze vragen concreet te beantwoorden. Zij zetten het matchingsplatform momenteel in om extra capaciteit aan te boren voor urgente klussen. RvO-medewerkers mogen 20% van hun tijd flexibel aan kleinere werkzaamheden besteden, naast de 80% regulier werk. Medewerkers overleggen met hun managers of zij een klus van een andere afdeling kunnen oppakken. Werkzaamheden worden resultaatgericht beschreven en in deelgebieden aangeboden via Part-up. Medewerkers worden aangespoord hun talenten te vermelden op hun profielpagina, zodat ze optimaal gematcht kunnen worden. RvO investeert juist nu in het flexibel inzetten van hun medewerkers, om hun capaciteit en slagkracht te vergroten. Een programma Flexibel in Werk en Talent zorgt ervoor dat vraag en aanbod van werk en talent beter bij elkaar komen.

Andere deelnemers raakten hierdoor geïnspireerd om ook in hun organisatie het matchen van werk en talent verder op te pakken. Tevens was er interesse om de uitwisseling van talent tussen organisaties te onderzoeken. De sessie krijgt daarom zeker nog een vervolg.

Wil je meer weten over deze rondetafel of een volgende keer deelnemen? Neem contact op met onze adviseurs: Valentijn Verpaalen (v.verpaalen@awvn.nl of bel 06 239 313 88) en Marloes Arbouw (m.arbouw@awvn.nl of bel 06 423 849 39).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden