Home / rapport / Uitgestelde werkzaamheden. Eindevaluatie cao-seizoen 2018
donderdag 07 maart 2019

Uitgestelde werkzaamheden. Eindevaluatie cao-seizoen 2018

In de Eindevaluatie reflecteert AWVN op cao-seizoen 2018.

Voor AWVN stond 2018 in het teken van een groot pleidooi voor onderhoud van de arbeidsmarkt. Op ons jaarcongres in Carré Amsterdam riepen wij minister Koolmees en sociale partners daartoe op met een tiental concrete ideeën voor de toekomst van werk. Sommige daarvan liggen op het bordje van het kabinet maar andere raken direct aan de bedrijven, sectoren en het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Het afgelopen jaar zagen we de worsteling van decentrale partijen om op een goede manier om te gaan met de veranderende arbeidsmarkt. Maar zoals vaak werden deze complexe vragen al snel door de actualiteit naar de categorie ‘belangrijk, maar niet urgent’ verdreven. Twee vragen domineerden namelijk het publieke debat: stijgen de lonen en willen werkgevers nog wel cao’s met vakbonden afsluiten?

Op basis van de cijfers in deze evaluatie kunnen we beide vragen volmondig met ‘ja’ beantwoorden. Het afgelopen cao-jaar kan definitief de boeken in als het jaar van oplopende loonafspraken, terwijl bijna alle honderden cao’s op de traditionele manier zijn voortgezet. Sterker nog, richting het einde van het jaar kwamen bovengemiddeld veel nieuwe akkoorden tot stand. Een aantal krantenkoppen van 2018 bleken eerder dagkoersen te zijn dan een trend.

Wie onder de motorkap van die akkoorden kijkt, ziet helaas dat de echte werkzaamheden uitblijven. Veel tijd en energie is verloren gegaan aan discussies over de loonparagraaf. Onderwerpen als mobiliteit en het in kaart brengen van talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden, blijven vaker hangen in proces- en studieafspraken. Op zichzelf niet slecht, tenzij uitstel vervalt tot afstel.

Ik zie drie redenen om te geloven dat die benodigde werkzaamheden er wel degelijk gaan komen. Ten eerste is er meer aandacht voor afspraken over 60+ en op een goede manier de pensioenleeftijd halen. Ten tweede is de cao steeds nadrukkelijker een instrument om het imago van het bedrijf te verbeteren. Als laatste groeit de aandacht voor de eigen regie van medewerkers wanneer het aankomt op duurzame inzetbaarheid.

Al met al was 2018 een cao-jaar vol lichtpuntjes. Dat is op zichzelf niet genoeg om de toekomst tegemoet te treden. In 2019 móeten we aan de slag met veranderend werk.

Bekijk hier de Eindevaluatie cao-seizoen 2018 in vier infographics en de toelichting

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties