dinsdag 15 mei 2018

Geactualiseerde ORBA-brochure

ORBA is een van de meest toegepaste functiewaarderingssystemen in Nederland. De focus ligt op de output: de verwachte bijdrage aan het bedrijfsresultaat van elke functie. Het functiewaarderingssysteem maakt de onderlinge rangorde tussen functies, de hiërarchie, duidelijk. ORBA zorgt zo voor objectieve en transparante onderbouwing van beloningsverschillen. Daarnaast verschaft functiewaardering een blauwdruk van de organisatie – van de belangrijkste processen en de daaraan gekoppelde functies.

ORBA is eenvoudig in gebruik en sluit naadloos aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en managementbehoeften in de 21ste eeuw. ORBA neemt een centrale plaats in binnen AWVN performance management (APM). Mede hierdoor heeft het management met ORBA een instrument in handen om actief te sturen op resultaat. Zij kunnen medewerkers duidelijker aanspreken op hun toegevoegde waarde voor de organisatie en de beloning daar beter op aan laten sluiten.

AWVN
AWVN
maart 2021
Download
AWVN
AWVN
maart 2021
Download
0 reacties
Tags: ORBA