Home / Publicaties / brochure / Quickscan sociale plannen
dinsdag 16 oktober 2018

Quickscan sociale plannen

Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht, houdt AWVN bij in hoeverre ontslagvergoedingen in sociale plannen in de praktijk daadwerkelijk gebaseerd zijn op de nieuwe transitievergoeding. Want met de invoering van de transitievergoeding is weliswaar de rechtvaardiging voor vakbonden vervallen om hogere ontslagvergoedingen te eisen in het kader van sociale plannen – maar de nieuwe regelgeving heeft geen effect op de vrijheid van onderhandelen. Partijen kunnen dus een hogere vergoeding overeenkomen.

Quickscan sociale plannen, waarvan elk kwartaal een nieuwe versie verschijnt, gaat nader in op de ontwikkelingen op het gebied van ontslagvergoedingen. Het onderzoek geeft een beeld van 1. in hoeverre ontslagvergoedingen in sociale plannen gebaseerd zijn op de nieuwe transitievergoeding of de oude kantonrechtersformule, en 2. afspraken over aanvullende regelingen voor oudere medewerkers.

In de meest recente versie (oktober 2018) zijn 215 sociale plannen sinds 1 juli 2015 onder de loep genomen.
Alleen beschikbaar voor leden.

Download afgeschermd

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.