vrijdag 06 maart 2020

Pensioenbenchmark 2020

Voor het tiende opeenvolgende jaar heeft AWVN een survey uitgevoerd naar de hoofdpunten van de pensioenregelingen van pensioenfondsen. Aangezien circa driekwart van alle werknemers verzekerd is via één van de 96 fondsen (42 bedrijfstakpensioenfondsen en 54 ondernemingspensioenfondsen) die zijn onderzocht, geeft het pensioensurvey een goed beeld van de Nederlandse pensioenmarkt per 1 januari 2020.

De survey spitst zich toe op de volgende hoofdpunten van pensioenregelingen:
• pensioenleeftijd
• pensioensysteem: middelloon, eindloon of beschikbare premie
• opbouwpercentage
• nabestaandenpensioen: op basis van opbouw/risico. Indien opbouw, het percentage van het ouderdomspensioen
• maximum pensioengevend salaris
• beleidsdekkingsgraad per december 2018
• werknemersbijdrage
• werkgeversbijdrage; uitsluitend voor bedrijfstakpensioenfondsen.

Benchmark downloaden?

Log in of maak een tijdelijk account aan

0 reacties