vrijdag 02 juli 2021

Benchmark sociale plannen (juni 2021)

Een nieuwe versie van Benchmark sociale plannen. Ten behoeve van deze publicatie zijn in totaal 166 sociale plannen onder de loep genomen die in de periode januari 2019 – juni 2020 tot stand kwamen: 53 in 2019, 88 in 2020 en 25 in het eerste halfjaar van 2021.

Een interessante periode: coronacrisis én de introductie van de nieuwe transitievergoedingsregeling (per 1 januari 2020).

In hoeverre zijn recente sociale plannen al gebaseerd op de nieuwe transitievergoedingsregeling? Wat is het gemiddelde niveau van de beëindigingsvergoedingen, hanteren de plannen een absolute maximering van die vergoeding, komen tekenvergoedingen voor, is de kantonrechtersformule nu echt definitief passé?

Download Benchmark sociale plannen voor de antwoorden

0 reacties