Home / Publicaties / brochure / Benchmark pensioenregelingen
donderdag 20 april 2017

Benchmark pensioenregelingen

De jaarlijkse AWVN-pensioenbenchmark geeft de uitkomsten weer van een onderzoek naar de hoofdpunten van pensioenregelingen. De benchmark pensioenregelingen is gebaseerd op de pensioenregelingen van enkele tientallen pensioenfondsen (in de jongste survey, verschenen maart 2017, waren dat 85 pensioenfondsen, waarvan 39 bedrijfstakpensioenfondsen en 46 ondernemingspensioenfondsen – circa driekwart van alle actieve deelnemers aan pensioenregelingen).

De benchmark is gebaseerd op openbare informatie, veelal te vinden op de websites van de betreffende pensioenfondsen. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig.

De survey heeft betrekking op de pensioenregelingen zoals die gelden voor werknemers bij indiensttreding. Pensioenregelingen gericht op werknemers geboren vóór 1950 en andere overgangsmaatregelen zijn buiten beschouwing gelaten.

Gratis voor leden, niet beschikbaar voor niet-leden.
Behoefte aan een maatwerkbenchmark pensioenregelingen? Meer informatie

Download afgeschermd

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.