donderdag 07 juni 2018

Trendanalyse 2018: de vierde industriële revolutie

Met het eerste trendrapport, Trends voor HR, voorbij vanzelfsprekendheid in 2014, gaf AWVN haar leden inzicht in trends en de betekenis ervan voor ondernemen, werk en werkenden. Doel was HR handvatten te bieden om nieuwe wegen in te slaan voor een toekomstbestendige, concurrerende organisatie. De zes destijds gesignaleerde trends – soberder, duurzamer, mondialer, digitaler, flexibeler en interactiever – en hun impact voor ondernemers en werkenden waren vertaald naar vier speerpunten voor de HR-strategie 2020:
• stimuleren van duurzaam toegevoegde waarde van werkenden door HR
• anticiperen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt om schaarste te voorkomen
• inspelen op kantelende arbeidsverhoudingen
• herdefiniëren van de HR-functie.

Nu 2020 nog maar minder dan twee jaar van ons verwijderd is, en gezien de vele maatschappelijke ontwikkelingen en discussies daarover die tussen 2014 en 2018 plaats hebben gevonden (denk aan die over robotisering, sociaal-maatschappelijke tweedelingen, nepnieuws, de zorgen over terreuraanslagen, de Brexit, de vluchtelingenproblematiek), is het tijd voor een update.
Een update van de trends – om leden inzicht te bieden in de trends om als organisatie, en in het bijzonder als HR, beter in te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.

 

Er zijn twee versies beschikbaar van De vierde industriële revolutie en andere voor HR relevante trends: de samenvatting, en het volledige rapport. Leden kunnen een gedrukt exemplaar van de samenvatting aanvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

0 reacties