zaterdag 19 januari 2019

Klaar voor veranderend werk

De arbeidsvoorwaardennota 2019, Klaar voor veranderend werk, is een gezamenlijke uitgave van AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW. De nota spitst zich toe op de werkgeversspeerpunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg in 2019.

Kernboodschap dit jaar is dat investeren in persoonlijke ontwikkeling van werkenden als volwaardige arbeidsvoorwaarde moet worden aangemerkt. Afspraken over budgetten voor scholing en ontwikkeling worden dan als standaard onderdeel van het totale beloningspakket gerekend. Nu worden zulke budgetten nog te vaak gezien als een ‘extraatje’, bovenop de contractloonmutatie. Scholing en ontwikkeling is een noodzakelijke investering, die essentieel is voor de toekomstige positie van werkenden op de arbeidsmarkt. Ook moet het belang van scholing op de werkplek beter onderkend worden. Werkgevers beklemtonen het gemeenschappelijk belang: zowel werkgevers als werknemers hebben er belang bij dat de beroepsbevolking geschikt is voor het beschikbare en veranderende werk.

Leden kunnen (kosteloos) een gedrukt exemplaar van de volledige versie opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl; werkgeverslijn@awvn.nl.

Ingelogde leden kunnen hieronder gratis een ‘checklist arbeidsvoorwaarden’ downloaden die behulpzaam kan zijn bij het arbeidsvoorwaardenoverleg dit jaar.

Download de arbeidsvoorwaardennota

Download de checklist

0 reacties