vrijdag 12 januari 2018

Werken aan balans en innovatie

De arbeidsvoorwaardennota 2018, Werken aan balans en innovatie, is een gezamenlijke uitgave van AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW. De nota spitst zich toe op de werkgeversspeerpunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg in 2018.

Kernboodschap is dat vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en cao’s gebaseerd moet zijn op een zo breed mogelijk draagvlak onder werkenden. Zonder dat is het niet mogelijk om doeltreffende antwoorden te geven op voortsnellende digitalisering, robotisering en internationalisering en om beleid te ontwikkelen om mensen gezonder langer te laten werken. De vakbonden kunnen een belangrijke rol spelen om dat draagvlak te realiseren. Verdieping van het onderling vertrouwen met de bonden heeft in 2018 daarom prioriteit.

Leden kunnen (kosteloos) een gedrukt exemplaar van de volledige versie opvragen bij de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl; werkgeverslijn@awvn.nl.

Download de samenvatting

Download de volledige versie (alleen voor leden)

0 reacties