donderdag 30 maart 2017

Kunst van onderhandelen

Uitgave van AWVN, maart 2017. Vernieuwde versie van het in 2012 verschenen ‘De kunst van het onderhandelen’.

Het handboek is vernieuwd, verrijkt en hier en daar wat compacter gemaakt. Aanvullingen betreffen met name de nieuwe arbeidsverhoudingen en de onderhandelingsfasen waarin meer stakeholders meedoen. De essentie van het handboek en de methodiek zijn ondanks de wijzigingen gelijk gebleven: het gaat om de kunst van het onderhandelen gericht op het bouwen en onderhouden van duurzame relaties.

‘Kunst van onderhandelen’ is beschikbaar voor zowel als niet-leden. Prijs € 15,- (excl. btw en verzendkosten). Deelnemers aan de meerdaagse AWVN-training ‘Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden’ is dit boek bij het cursusmateriaal inbegrepen; zij hoeven het dus niet te bestellen.

 • Achtergrondinformatie en ontstaansgeschiedenis

  Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden verdienen een beter imago. De schijnwerpers van de media zijn doorgaans gericht op cao-onderhandelingen die moeizaam en met dreigementen verlopen, maar toch is het zo dat de meeste onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden in een constructieve sfeer verlopen.

  Werkgeversvereniging AWVN levert sinds vele jaren een constructieve bijdrage aan de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. AWVN werkt vanuit de filosofie van de constructieve dialoog en geeft vanuit die filosofie ook trainingen aan onderhandelingsdelegaties, zowel in binnen- als buitenland.

  Door ruimte te zoeken voor creativiteit op inhoud en proces, wordt het collectieve arbeidsvoorwaardenvormingsproces versterkt en komen er uitkomsten tot stand die breed worden gedragen. De basis hiervan is gelegd door AWVN-adviseur Dirk Joosse, die deze methode in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontwikkelde en te boek stelde. Daaruit ontstond in 2012 het AWVN-handboek ‘De kunst van het onderhandelen’, dat hij samen met Lars Doyer schreef.

  De kracht van de AWVN-methode is dat zij meebeweegt met de eisen van de tijd. De onderhandelingsfilosofie van en -methode sluiten aan bij de trend om een wijdere kring van stakeholders bij het proces te betrekken en niet alleen aan de onderhandelingstafel zelf zaken te doen. Het onderhandelingsproces is de laatste jaren uitgegroeid tot een veel breder proces waarbij vele stakeholders betrokken zijn.

  Het Nederlandse model van de sociale dialoog spreekt ook werkgevers en vakbonden in Oost-Europa, Oost-Afrika en Azië aan. Daarnaast tonen tal van internationale bedrijven met vestigingen in Nederland interesse in onze methodiek. Inmiddels zijn er vertalingen verschenen (o.a. in het Engels, Spaans, Turks en Vietnamees) en strekt de verspreiding zich buiten Europa uit tot Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

  Vanwege de aanhoudende belangstelling voor de onderhandelingsfilosofie van AWVN en de veranderingen in het proces, vooral in de kring om de onderhandelingstafel heen, was het tijd voor een nieuwe Nederlandse versie van het handboek. Deze versie is aangevuld met de ervaringen en inzichten van de laatste jaren, opgedaan door de AWVN-adviseurs Lars Doyer en Jan de Kramer.

 • Bestellen

   

   

   alle bedragen incl. btw
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
0 reacties