vrijdag 12 april 2019

Handboek arbeid & gezondheid

AWVN’er Marcel Balm schrijft mee aan nieuwe editie ‘Handboek arbeid & gezondheid’

Handboek arbeid en gezondheidHarry van de Kraats, Algemeen directeur werkgeversvereniging AWVN, beveelt het boek van harte aan:
“Deze derde, herziene druk van het ‘Handboek arbeid & gezondheid’ is een must voor iedereen die werkt op het gebied van integratie, inclusieve arbeid, duurzame inzetbaarheid en re-integratie.
Sterk aan dit boek is de aandacht voor de ontschotting tussen de domeinen HR en gezondheid: de materie is te complex om alleen aan of HR of het domein gezondheid over te laten.
Duurzame arbeidsparticipatie staat of valt bij een multidisciplinaire benadering. Met toenemende ontgroening, vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt vraagt duurzame arbeidsparticipatie steeds meer aandacht. Dit boek helpt mensen uit beide domeinen om hier succesvol mee aan de slag te gaan.”
Klik hier om het boek te bestellen.

 

0 reacties