maandag 11 december 2017

Werkgeven, winter 2017/2018


Werkgeven is ook als digitaal tijdschrift beschikbaar. Bekijk de digitale versie.

Of download de complete pdf van deze editie. Eerdere edities van Werkgeven vindt u in het archief.

Werkgeven is het vakblad van AWVN en bericht over alle aspecten van het werkgeverschap zoals beloningsvraagstukken, arbeidsrechtelijke kwesties, cao-besprekingen, reorganisaties en fusies, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, functieonderzoek en grensoverschrijdende arbeid.

Werkgeven verschijnt vier keer per jaar, en wordt als papieren versie gratis verspreid onder leden van AWVN en beslissers op het gebied van sociaal beleid. Oplage: 10.000 exemplaren. Direct of indirect lid, maar u ontvangt het blad niet maar bent wel geïnteresseerd in een (gratis) los abonnement? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, of werkgeverslijn@awvn.nl.

Hieronder een overzicht van de artikelen en rubrieken uit Werkgeven #4, winter 2017/2018.

 • Interview Harry van de Kraats

  Steeds meer bedrijven voeren een mensgerichte ondernemingsstrategie. Maar dit leidt alleen tot succes als HR nadrukkelijker betrokken is bij de strategievorming, betoogt algemeen directeur van AWVN Harry van de Kraats – groot pleitbezorger van deze ‘vermenselijking’ van het bedrijfsleven.
  download artikel

 • Brexit: bent u er al op voorbereid?

  Hoe het precies gaat lopen, weten we nog niet. Maar zorg ervoor dat het onderwerp op de HR-agenda staat: de Brexit. Want die heeft hoe dan ook grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat geldt zeker voor Nederlandse bedrijven die personeel uitzenden naar het Verenigd Koninkrijk en/of Brits personeel inhuren.
  download artikel

 • Huntsman winnaar derde AWVN-trofee

  Chemiebedrijf Huntsman zette afgelopen jaar een breed gedragen organisatieverandering in. Het doel: niet alleen een gemoderniseerde cao, maar bovenal nieuwe arbeidsverhoudingen gebaseerd op dialoog en gelijkwaardigheid. Hiervoor ontving Huntsman de derde AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven.
  download artikel

 • Evaluatie cao-seizoen 2017

  De aantrekkende economie, stijgende inflatie en de dalende werkloosheid zorgden voor hogere cao-lonen. Maar de focus op de loonstijging ontneemt het zicht op de inhoudelijke vernieuwingen die zich in 2017 hebben voorgedaan. Vooral duurzame inzetbaarheid kreeg in het arbeidsvoorwaardenoverleg veel aandacht.
  download artikel

 • De chemicus 4.0

  Door de transitie van fossiele naar circulaire grondstoffen en de voortschrijdende digitalisering, zullen het werk en de werkprocessen in de chemische industrie ingrijpend wijzigen. Dit heeft consequenties voor de medewerkers – die moeten straks beschikken over andere kennis en vaardigheden. AWVN, brancheorganisatie VNCI en opleidingsfonds OVP begeleiden deze omslag gezamenlijk.
  download artikel

 • Medicobana: wat is gemeengoed geworden?

  Medicobana, een bedrijf in 2017. Dat was de werktitel van een toekomstverkenning die AWVN precies tien jaar geleden uitvoerde. Het fictieve bedrijf trof in 2007 tal van maatregelen op het vlak van – wat toen nog zo heette – sociale innovatie, om de toekomst met succes het hoofd te bieden. Welke van die maatregelen zijn inmiddels gemeengoed geworden? Een terugblik op de toekomstverwachtingen van destijds.
  download artikel

 • Hink-stap-sprong: vervolgsessies jaarcongres

  Wat staat ons de komende jaren te doen om succesvol te blijven meebewegen op de sterk veranderende arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal tijdens het AWVN-jaarcongres in oktober. Als vervolg hierop staan er in het eerste kwartaal van 2018 verscheidene sessies op het programma. Zoals drie bijeenkomsten om – hink-stap-sprong – het lerend vermogen van organisaties te vergroten.
  download artikel

 • En verder in deze editie van Werkgeven

  Verblind door de zon
  Gastcolumn Gerard Groten
  download

  Seksuele intimidatie op de werkvloer
  Arbeid en Recht
  download

  De AOW-gerechtigde werknemer
  Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn
  download

  55-plussers in actie laten komen
  Doe meer met Tiptrack
  download

  Slachtoffers, waar je ook kijkt
  Doordenken met Ronald de Leij
  download

0 reacties
Tags: Werkgeven