maandag 23 november 2020

Trends in reorganiseren en het sociaal plan

Wat zijn de actualiteiten bij reorganisaties en sociale plannen? Welke rol speelt de transitievergoeding?
• Sinds de zomer is het aantal reorganisaties en sociale plannen fors toegenomen.
• Vooral in de sectoren contractcatering en delen van de metaalindustrie wordt gereorganiseerd.
• Meer dan de helft van de dit jaar afgesloten sociale plannen hanteert de nieuwe transitievergoeding als basis voor de beëindigingsvergoeding.
• Voor oudere medewerkers met lange dienstjaren levert de nieuwe transitievergoeding fors lagere uitkeringen op in vergelijking met de oude transitievergoeding.
• Afspiegeling blijkt voor veel bedrijven lastig te zijn. Vooral de vaststelling van wat wel en wat niet een uitwisselbare functie is, levert vaak problemen op.
• De kosten van van-werk-naar-werk inspanningen mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Wat zien we in de markt?

Aantal reorganisaties neemt fors toe

Sinds de zomer is het aantal reorganisaties en sociale plannen fors toegenomen. Vooral de sector Horeca en Catering heeft veel last van de Coronaepidemie, maar ook bedrijven in de detailhandel en fast moving consumer goods zijn aan het reorganiseren. Een grote reorganisatiegolf zien we echter nog niet. Onze indruk is dat bedrijven de Coronaepidemie als een tijdelijke fenomeen beschouwen en proberen koste wat kost hun (vaste) medewerkers in dienst te houden en de crisis te doorstaan.

Overgaan naar de nieuwe transitievergoeding

AWVN maakt om de 2 á 3 maanden een benchmark over de beëindigingsvergoedingen in sociale plannen. Deze rapportage is gratis en uitsluitend beschikbaar voor AWVN-leden. In de nieuwste rapportage zien we dat meer van de sociale plannen afgesloten in 2020 zijn gebaseerd op de nieuwe transitievergoeding dan op de oude transitievergoeding.

Effect van de nieuwe transitievergoeding

Voor oudere medewerkers met lange dienstjaren levert de nieuwe transitievergoeding fors lagere uitkeringen op in vergelijking met de transitievergoeding van vorig jaar. Voor jongere werknemers met weinig dienstjaren kan de nieuwe transitievergoeding voordeliger zijn dan de oude transitievergoeding. Sinds 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding immers berekend over de volledige diensttijd inclusief gedeeltes van maanden in plaats van volledige zesmaands perioden.

Afspiegeling is voor veel bedrijven lastig

Veel bedrijven lopen tegen problemen aan wanneer zij moeten afspiegelen in het kader van een reorganisatie. Het eerste (en doorgaans lastigste) probleem heeft te maken met de vaststelling van uitwisselbare functies. Voorafgaand aan het afspiegelingsproces moet de werkgever bepalen welke (categorie van) functies wel of niet uitwisselbaar zijn. UWV regelgeving geeft een aantal criteria die, in onderlinge samenhang, leiden tot vaststelling (niet) uitwisselbaarheid. Functies met een niveauverschil in functiezwaarte kunnen over het algemeen worden beschouwd als niet uitwisselbaar. Tenminste als het verschil in functieniveau is onderbouwd met een in de organisatie geaccepteerd functiewaarderingssysteem, zoals ORBA, Hay of ISF, wordt dit in het algemeen geaccepteerd door werknemersorganisaties en in beroepszaken. Veel bedrijven schakelen AWVN-organisatieadviseurs in om de uitwisselbare functies te onderbouwen.

Worden outplacementkosten in mindering gebracht op de transitievergoeding?

Outplacementkosten mogen (onder voorwaarden) in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Toch maken weinig werkgevers gebruik van deze mogelijkheid. Werkgevers beschouwen de inzet van outplacementbegeleiding als hun verantwoordelijkheid en een onderdeel van goed werkgeverschap.

Vergelijk uw sociaal plan met de markt

Wilt u toegang tot de grootste en meest actuele database van sociaal plannen in Nederland? Met een benchmark vergelijkt u uw sociaal plan met de markt. Download het voorbeeld van een maatwerk benchmark en krijg meer inzicht in wat het u oplevert.

0 reacties