Privacy Kit: voorbereiding

De documenten uit de voorbereidingsfase brengen de huidige stand van zaken binnen jouw organisatie in kaart. Op basis van deze documenten kunnen aanbevelingen worden gegeven hoe je jouw organisatie en processen het beste kan inrichten met het oog op de AVG.

Metingen met verschillende diepgang en niveaus
Vragenlijst nulmeting
Korte checklist waarin wordt bepaald welke processen, maatregelen en documenten er relevant zijn binnen de organisatie.
Quickscan lite
Document dat de gebruiker in staat stelt om te beoordelen op welke onderdelen er nog niet aan de vereisten uit de privacywetgeving wordt voldaan. Een bondige analyse van de aanwezige processen, maatregelen en documenten.
Quickscan
Document dat de gebruiker in staat stelt om te beoordelen op welke onderdelen er nog niet aan de vereisten uit de privacywetgeving wordt voldaan. Een grondige analyse van de aanwezige processen, maatregelen en documenten.

Projectplan sjabloon
Document dat — op basis van de bevindingen uit de vragenlijstnulmeting, de Quickscan lite óf de QuickScan — jou helpt een detailplanning voor het implementatietraject uit te zetten.

Projectaanpak
Document met een chronologisch opgestelde lijst van relevante privacy-activiteiten.

0 reacties