Home / Privacy: publicatie personeelsgegevens

Privacy: publicatie personeelsgegevens

Logo AWVN-werkgeverslijnVraag en antwoord over privacy. Onderstaande vragen hebben betrekking op het publiceren van persoonsgegevens op intranet, internet of papier.

N.B. Deze pagina wordt nog aangepast aan de regelgeving uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.‚Äč

Mag ik alle medewerkers met hun foto op onze website zetten?
Toestemming van de medewerker is nodig. Toestemming moet zowel voor het plaatsen van de foto als het noemen van de naam gegeven worden.

Op ons intranet worden alle medewerkers met naam en foto vermeld, mag dat wel zonder toestemming?
Nee, dit mag alleen met schriftelijke toestemming van de medewerker. Dit kan bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

Mag ik productiecijfers per medewerker op het intranet of prikbord publiceren?
Nee, dit betreft persoonsgegevens die wet beoogt te beschermen. Toestemming van de medewerker is expliciet vereist.

Mogen wij per team de behaalde resultaten per werknemer intern publiceren (papier en intranet)?
Nee, dat mag niet zonder schriftelijk toestemming van de betreffende medewerkers.

Het publiceren van ongevallijsten met vermelding van soort ongeval, letsel en naam medewerker, dat mag toch wel?
Nee, een dergelijke publicatie mag slechts met schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Welk risico neem ik bij publicatie van persoonsgegevens of beelden van personen waarvoor geen toestemming van de betrokkene is?
Als organisatie handelt u onrechtmatig en overtreedt u in ieder geval de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit kan ertoe leiden dat uw organisatie verplicht wordt tot het betalen van schadevergoeding.