AWVN ondertekent ‘pledge’ Alles is Gezondheid

Op 7 februari vond in Amersfoort de vijfde conferentie plaats van Alles is Gezondheid – ‘Delen, durven, doen’. AWVN was niet alleen aanwezig op de beursvloer, maar droeg ook bij aan de ‘good workathon’ en ondertekende de ‘pledge’, waarmee zij zich verbindt aan de uitkomsten van de deze workathon.

Tijdens de conferentie ‘Delen, durven, doen’ van Alles is Gezondheid (AiG) heeft AWVN zich door een pledge (een belofte, ‘ja, ik wil …’) verbonden aan de uitkomsten van de ‘good workathon’. Deze vond parallel aan het plenaire programma plaats. AWVN zal dus de uitkomsten van de ‘good workathon’ adopteren en verder brengen. Want, zo benadrukt AWVN, door de gezondheid van mensen te verbeteren, verbetert de gezondheid van maatschappij en economie. Ook het Centrum Werk Gezondheid, De Normaalste Zaak, ONVZ en SBI ondertekenden deze pledge.

Good workathon
Parallel aan het plenaire deel van de conferentie vond een ‘good workathon’ plaats. Daarbij werden ter inspiratie goede voorbeelden uit heel verschillende hoek gepresenteerd om een zogeheten ‘wicked problem’ op te lossen. Dit vraagstuk luidde: “Hoe maken we van mensen, van wie de arbeidsmarkt afscheid heeft genomen, onze beste werkenden?”
Zo geeft een woningcorporatie ouders huurkorting, als hun kind afstudeert op het ROC. Dat prikkelt juist ouders uit minder kansrijke lagen van de bevolking om hun kinderen te stimuleren tot het behalen van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Een ander voorbeeld is een thuiszorgorganisatie die een ervaren oudere werkende die digitaal/administratief niet meer goed mee kan niet laat vertrekken, maar koppelt aan een gehandicapte thuiswerkende die telefonisch de gevraagde informatie snel en adequaat in het systeem verwerkt, dat is winst voor drie.

Verslag van de dag
De ruim 800 deelnemers aan ‘Delen, durven, doen’ vonden op veel verschillende manieren kennis en inspiratie om Nederland gezonder en vitaler te maken. Verandergoeroe Ben Tiggelaar ging in zijn inleiding onder meer in op wat nodig is om de gewenste gedragsverandering tot stand te brengen. Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS en portefeuillehouder preventie, benadrukte het belang van AiG, dat muren slecht en partijen met elkaar in contact brengt.
AWVN demonstreerde Tiptrack, de app die werknemers de regie over hun duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in eigen hand geeft.

Over Alles is Gezondheid
Alles is Gezondheid is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

 

AWVN
AWVN
februari 2018
Download
Slot
0 reacties