Home / Performance management

Performance management

Bij AWVN Performance Management (APM) gaat het in essentie om het bevorderen van resultaatgerichtheid – in denken, organiseren, werken, ontwikkelen en managen. Kernvragen daarbij zijn: wat is de verwachte resultaatbijdrage en hoe stimuleren en sturen we de prestaties en de ontwikkeling van de individuele medewerker naar die verwachte resultaatbijdrage?

De gerichtheid op resultaten brengt sterke samenhang in allerlei reeds bekende HR-instrumenten zoals organisatie-inrichting, functieomschrijvingen, functiewaardering, doelen stellen, competentiemanagement, persoonlijke ontwikkelingsplannen, functioneringsgesprekken, beoordelen en belonen.

APM bestaat uit een complete set samenhangende, elkaar versterkende HR-instrumenten en is opgebouwd uit modules. Dat maakt stapsgewijs, gesegmenteerd of selectief invoeren mogelijk.
Elke module kent samenhang met andere modules. Elke module kent halffabricaten. Dat werkt kostenbesparend en het bevordert de snelheid waarmee de module in te voeren is.

APM draagt bij aan de inzetbaarheid van medewerkers. Meer dan 350 ondernemingen werken inmiddels met het APM-concept.