Pensioenflits: overzicht

Pensioenflits: actuele pensioenkwesties op begrijpelijke wijze toegelicht en uitgediept. Een overzicht van de onderwerpen die in de afleveringen van Pensioenflits aan de orde zijn geweest.

Let op Het is niet uit te sluiten dat in ‘oudere’ Pensioenflitsen de (juridische) informatie door actuele ontwikkelingen is achterhaald.

De eerstvolgende Pensioenflits is op 2 juni 2023

pensioenflitspensioenflitsOver Pensioenflits
AWVN wil de leden graag goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen op pensioengebied en de gevolgen voor hen. AWVN-pensioenexperts organiseert sinds najaar 2020 daarom korte online-bijeenkomsten: Pensioenflits.

Elke bijeenkomst duurt ongeveer 30 minuten. De experts nemen u op hoofdlijnen mee in de veranderingen binnen het pensioenstelsel en vertellen u hoe zich hier adequaat op kunt voorbereiden. Geïnteresseerd in deelname? Stuur een mail naar Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl).

Verder lezen?

Log in

aanmelden