Home / Pensioen of aanvullend pensioen

Pensioen of aanvullend pensioen

Logo AWVN-werkgeverslijnAanvullend pensioen (in het dagelijks spraakgebruik meestal kortweg pensioen, ook wel ouderdomspensioen genoemd of tweede-pijlerpensioen) bouwen werknemers tijdens hun werkzame leven op, en vormt een aanvulling op de AOW.

Er bestaat overigens geen pensioenplicht in Nederland. In beginsel zijn werkgever en werknemer vrij om al dan niet afspraken te maken over pensioen – pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Als er wel een afspraak is, is er sprake van een pensioenovereenkomst.

Elke pensioenregeling moet voldoen aan de eisen die de Pensioenwet (wettekst) stelt. Elementen die essentieel zijn om te kunnen spreken van pensioen in de zin van de Pensioenwet zijn:
• de koppeling met de arbeidsrelatie
• het geldelijk vastgesteld zijn van de uitkering
• een uitkering ter zake van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid die persoonsgebonden is.
Als één van de drie genoemde elementen ontbreekt, is er geen sprake van pensioen in de zin van de Pensioenwet.

Koppeling met de arbeidsrelatie
Met pensioen in de zin van de Pensioenwet wordt gedoeld op de arbeidsvoorwaarde pensioen, zoals werkgever en werknemer die zijn overeenkomen in het kader van de arbeidsovereenkomst (pensioenregeling).

Geldelijk vastgestelde uitkering
Er is alleen sprake van pensioen in de zin van de Pensioenwet als het een uitkering in geld betreft ter zake van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Overeenkomsten die leiden tot een uitkering in beleggingseenheden vallen niet onder de Pensioenwet. Ook als de werkgever met zijn werknemer een oudedagsvoorziening in natura overeenkomt, bijvoorbeeld een woning, is er geen sprake van pensioen in de zin van de Pensioenwet.

Ouderdomspensioen
Het ouderdomspensioen moet levenslang zijn. Het pensioen moet derhalve voortduren totdat de gepensioneerde overlijdt.