Lid-worden

Behalve als regulier lid, kunt u zich ook als aspirant-lid bij AWVN aansluiten.

Elk lid heeft een eigen contactpersoon bij AWVN: de AWVN-adviseur. Een hooggekwalificeerde expert op één van de deskundigheidsgebieden rond werkgeverschap. De AWVN-adviseur, uw accountmanager. Denkt met u mee, draagt op basis op uw bedrijfscase oplossingen aan en mobiliseert eventueel aanvullende deskundigheid binnen de AWVN-organisatie. 

Normaal lidmaatschap AWVN

Dit is het reguliere lidmaatschap. Iedere onderneming of branchevereniging in Nederland kan direct lid worden van AWVN. Leden ontvangen alle contributieve diensten van AWVN. Tevens kunnen leden ongelimiteerd
gebruik maken van de betaalde adviesdiensten van AWVN. Deze leden hebben stemrecht binnen de vereniging en komen in aanmerking voor officiële bestuursfuncties.  

Aspirant-lidmaatschap AWVN

Dit is een speciale lidmaatschapsconstructie voor ondernemingen en brancheverenigingen die, vooruitlopend op een eventueel normaal lidmaatschap, willen kennismaken met AWVN. Ondernemingen en brancheverenigingen kunnen zich alleen als aspirant-lid aanmelden als zij tegelijkertijd een redelijke, betaalde adviesopdracht aan AWVN uitbesteden.
Overige voorwaarden en regels zijn:
• de looptijd van het aspirant-lidmaatschap bedraagt maximaal zes maanden
• opzeggingen uiterlijk één maand voor het verstrijken van de looptijd van het aspirant-lidmaatschap*
• zonder tijdige opzegging gaat het aspirant-lidmaatschap automatisch over in een normaal lidmaatschap,
waarna de voorwaarden van het normale lidmaatschap gelden
• ondernemingen en brancheverenigingen kunnen slechts eenmalig gebruikmaken van het aspirant-lidmaatschap
• aspirant-leden betalen geen contributie
• aspirant-leden ontvangen dezelfde contributieve diensten als normale leden
• aspirant-leden hebben geen stemrecht en komen niet in aanmerking voor officiële bestuursfuncties.  

Contributieregeling 2017 regulier lidmaatschap

De contributie wordt bepaald op basis van de loonsom over het voorgaande jaar. Voor het lidmaatschap van AWVN geldt een automatisch lidmaatschap van de Vereniging VNO-NCW. Naast de AWVN-contributie betaalt u hiervoor standaard 0,46 promille van de loonsom. Brancheverenigingen of bedrijven die reeds direct of indirect (via een branchevereniging) zijn aangesloten bij Vereniging VNO-NCW, zijn vrijgesteld van deze bijdrage.

Entreebedrag
Het entreebedrag is € 1.250 in het jaar van toetreding.

Berekening contributie regulier lidmaatschap ondernemingen

​opgegeven loonsom contributie
​basisbedrag​€ 3.376,00
​tot € 26.470.000​€ 3.376 + 0,0536 procent over de loonsom van 0 tot en met 26.470.000
​van € 26.470.001 tot € 102.210.000 ​bedrag vorige schijf + 0,0157 procent over de loonsom van 26.470.001 tot en met 102.210.000
​> € 102.210.001​bedragen vorige twee schijven + 0,0048 procent over de loonsom hoger dan 102.210.001

 

Berekening contributie regulier lidmaatschap brancheverenigingen

opgegeven loonsomcontributie
​basisbedrag​​€ 3.376,00
​tot € 26.470.000 ​€ 3.376 + 0,0536 procent over de loonsom van 0 t/m 26.470.000
​van € 26.470.001 tot € 102.210.000 ​bedrag vorige schijf + 0,0157 procent over de loonsom van 26.470.001 tot en met 102.210.000
van € 102.210.001​tot € 1.000.000.000 ​bedragen vorige twee schijven + 0,0048 procent over de loonsom hoger dan 100.210.001
​> € 1.000.000.001 ​bedragen vorige drie schijven + 0,000153 procent over de loonsom hoger dan 1.000.000.001

   
* Als een aspirant-lid tijdens een lopende adviesopdracht afziet van het normale lidmaatschap en derhalve opzegt, dan maakt AWVN de lopende opdracht conform offerte af. In dat geval brengt AWVN 10 procent opslag in rekening over de werkzaamheden (in het kader van de betreffende opdracht) die AWVN verricht na het verstrijken van de maximale looptijd van het aspirant-lidmaatschap.